HÄSTFRÅGOR 1998-11-30
Stallägaren bröt överenskommelse
Hej!
  Jag heter Anna och har en fråga som jag länge undrat över. I sommar hyrde jag plats för min häst i ett privatstall. Jag uppfattade så småningom ägaren som ointresserad av hästarna. Vi hästägare fick åtskilliga gånger fick be henne om att sätta på strömmen i stängslen runt hagen där hästarna var på bete. Vi påpekade dessutom att stängslen var i behov av en undertråd så att hästarna inte skulle kunna ta sig ur hagen. När inget hände kallade vi som hade våra hästar i stallet till möte där stallägaren var med. Där togs gemensamma beslut om att strömmen alltid måste vara påsatt och att undertråd skulle sättas upp omgående. Det skrevs ett protokoll på besluten som stallägaren skrev under. Trots detta hände ingenting. Vid ett par tillfällen hoppade hästarna ut ur hagen för att hon inte satt på strömmen och vi fick påminna henne om besluten. En dag åkte hon hemifrån utan att någon fanns kvar på gården. Som vanligt hade hon glömt att sätta på ström. Våra hästar tog sig ut på motorvägen och fick många sår samt senskada med dyra veterinärräkningar som följd. Jag undrar om jag har rätt till ersättning för skadorna?
Vänliga hälsningar Anna

Svar: I denna situation står du direkt i kontraktsförhållande med stallägaren. I de fall ni särskilt avtalat om hur hästhagen skall vara utrustad när hästarna vistas där - tex att stängslet skall vara försatt med ström och vara av viss övrig kvalitet - kan stallägaren bli skadeståndsskyldig om hon bryter mot avtalet i dessa hänseenden och avtalsbrottet leder till skada. Vidare kan ett skadeståndsansvar uppkomma om stängslet rent allmänt inte är av normalt tillfredsställande slag för beteshage avseende hästar. I detta fall verkar det som om stallägaren dels handlat i strid med vad som var överenskommet avseende stängslet och dels gjort sig skyldig till vårdslöshet genom att förvara hästarna på bristande vis. Därmed föreligger i sig goda grunder för ett skadeståndsanspråk mot stallägaren.

Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se