HÄSTFRÅGOR 1998-11-30
Ridning i mörker
Hej Andreas, jag brukar jag rida på landsväg och i terräng flera dagar i veckan. Jag rider på min fritid, dvs oftast på kvällstid. Nu på vintern är det ju mörkt tidigt redan på eftermiddagen särskilt där jag bor. Jag undrar om det finns några särskilda regler om skyldighet för den ridande att ha lysen eller liknande vid ridning i mörker?
Emma i Umeå
Svar: Ett ridekipage skall enligt vägtrafikkungörelsen betraktas som fordon. Vägtrafikkungörelsen innehåller emellertid inga specifika regler som föreskriver att ridande skall ha belysning eller reflexer vid ridning i mörker. Det torde emellertid falla inom ramen för den allmänna aktsamhetsregeln som finns intagen i vägtrafikkungörelsen att ridande skall ha belysning och reflexer under mörka förhållanden. Lämplig belysning kan vara ficklampa som fästas i höjd med stigbygeln. Observera att ljuset inte får blända andra trafikanter. Reflexer bör fästas ganska lågt - inte högre än 70 cm över marken - så att de klart och tydligt reflekteras i andra fordons ljusanordningar.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se