HÄSTFRÅGOR 1998-11-17
Skada vid lån och olovligt nyttjande
Hej! Jag har ett eget stall och har funderat över följande.
(a) Vem har ansvaret om jag låter bekantas barn rida på mina ponnyer och hästen skadar sig under en ridlektion?
(b) Vad händer om någon olovligen tar sig in i mitt stall och "tjuvrider" på en av mina hästar så att skada uppstår på djuret?
Hampe Klein
Svar:
(a) Den som lånar annans häst är ansvarig för skador som tillfogas hästen under nyttjandet. Deltar man i en ridlektion på lånad häst har man dock inte samma ansvar eftersom det är ridinstruktören som leder lektionen och därmed är instruktören normalt ansvarig för de skador som kan uppstå. Den elev som emellertid bryter mot instruktörens anvisningar på så sätt att skada uppkommer, får emellertid själv ansvara för skadan.
(b) Vid skada orsakad i samband med olovligt utnyttjande av annans egendom gäller inte bara ansvar för skada som uppstår vid vårdslöshet. Ansvar föreligger då även normalt för skada som är föranlett av rena olyckshändelser inträffade under den tid brukaren har egendomen i sin besittning.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se