HÄSTFRÅGOR 1998-11-17
Djurskydd
Hej! Där jag bor så bor det en man som har en Nordsvensk häst som är ca 5 år. Hästen får gå i en hage som inte är större än en halv fotbollsplan ungefär och den går själv. Jag har inte tittat så noga på hästen men jag har lagt märke till att den varken är borstad, verkad eller skodd. Den står ute dygnet runt ända tills det blivit frost i manen på den. Sedan får den stå inne hela vintern och först när dom på våren släpper ut kossorna får hästen komma ut i hagen igen. Min fråga är om jag kan anmäla hästägaren för djurplågeri.
  Hoppas du vill svara mej.
Med vänlig hälsning Susann!
Svar: Det torde vara självklart för envar att husdjur inte får utsättas för något som kan skada dem. I lag - framförallt djurskyddslagen och djurskyddsförordningen - föreskrives vad som skall iakttas för att husdjur inte skall komma till skada. Där finns regler som gäller för alla husdjur. Jordbrukverket äger utfärda kompletterande föreskrifter och utövar också den centrala tillsynen över att lagen efterleves. Polismyndigheten skall också på begäran lämna den hjälp som behövs vid tillsynen.
  Med husdjur avses djur som ständigt lever under människors vård och som används för bestämda ändamål, såsom sällskapsdjur och jordbrukets nyttodjur. Vad gäller hästen är huvudregeln att denne skall behandlas väl och skyddas mot lidande och sjukdom.
  Utsätts djur för lidande kan Länsstyrelsen besluta om att ett djuret skall tas om hand genom polismyndighetens försorg. Den som bryter mot reglerna om djurvård kan dömas till böter eller fängelse upp till ett år. Är brottet att anse som grovt, dvs utfört med avsikt eller av grov oaktsamhet, kan gärningsmannen dömas för djurplågeri till böter eller fängelse upp till två år.
  Envar kan anmäla den som åsidosätter vad som gäller om djurvård.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se