HÄSTFRÅGOR 1998-11-17
Ändrar priset
Jag undrar vad som gäller om man kommit överens om ett pris för en häst och när sedan betalning skall erläggas så har säljaren höjt priset. Detta har nu hänt mig. Vi kom överens om ett pris på 20.000 kronor när jag var och tittade på hästen. När jag sedan kom för att betala så säger säljaren att priset numera är 35.000 kronor. Har han rätt att göra så?
Med vänlig hälsning LMB
Svar: Här gäller den grundläggande principen inom avtalsrätten som vi jurister kallar ”pacta sunt servanda” och som betyder att ”avtal skall hållas”. Har köpare och säljare kommit överens om visst bestämt pris äger inte säljaren i efterhand ensidigt ändra priset. Säljaren kanske emellertid menar att man aldrig ingått något avtal om visst pris och då blir det istället en bevisfråga om vad som egentligen har avtalats.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se