HÄSTFRÅGOR 1998-11-17
Hästen var betäckt innan köpet
För två år sedan köpte jag en häst. Tre månader efter köpet ringde säljaren och sa att hon hade betäckt hästen innan jag köpte den. Jag visste inte att så hade skett och de står inte heller något om detta i kontraktet. Sedan min häst hade fölat krävde säljaren att få fölet. Säljaren hotar att komma och hämta fölet.
  Har hon rätt till fölet?
Hälsningar Lisa
Svar: Avkastning som hästen ger efter att den är avlämnad enligt avtalet tillfaller enligt huvudregeln köparen. Var hästen betäckt och dräktig innan köpet men fölar först efter överlåtelsen så tillfaller fölet köparen. I detta fallet synes säljaren dessutom varit väl medveten om att hästen var betäckt och skulle komma att föla först efter överlåtelsen enligt köpeavtalet Under sådana förhållanden har köparen ingen rätt till fölet.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se