HÄSTFRÅGOR
Köpekontrakt för häst
Hej! Jag har en fråga om punkterna i ett köpeavtal för häst. Säljare och köpare är överens om om köpet och köpeskilling mm. Vi skall nu skriva under ett köpekontrakt. Kontraktet har jag köpt i en hästsportaffär.
(a) Under punkten 13 "Säljarens uppgifter om hästens hälsa" blev vi osäkra om vad som menas med det första alternativet: "Hästen är fullt frisk och säljaren ansvarar under en tid om ______ för fel som kan ha visas förelegat vid risken övergång."
(b) Det står även att reklamation skall ske inom skälig tid. Vad anses som skälig tid?
(c) Vid eventuell tvist har vi kryssat för att lagen om skiljemän skall tillämpas. Vad innebär detta och vad skiljer mot att avgörande lämnas till domstol.
Med vänlig hälsning Eva Johansson

Svar: Vid köp och försäljning av häst finns möjlighet att köpa färdiga kontrakt i bokhandeln eller annan affär. Sådana förtryckta kontrakt är ofta utformade med olika alternativa klausuler som köpare och säljare kan kryssa för som avtalsinnehåll. Det är emellertid av vikt att man förstår vad som åsyftas i klausulerna.
(a) Här syftar man till den generella regeln inom köprätten att säljaren ansvarar för sådana fel som förelegat innan den sk risken för hästen går över på köparen. Ansvaret för fel gäller enligt köplagen normalt endast under två år efter det att köparen mottagit hästen. Det främsta skälet till regeln är att säljaren inte skall behöva ansvara hur länge som helst för hästen. Klausulen i köpekontraktet ger emellertid köpare och säljare möjlighet att själva komma överens om kortare eller längre tid.
(b) Vid fel skall reklamation ske "inom