HÄSTFRÅGOR
Ansvar på grund av flygning
Hej Andreas, jag bor i närheten av Arlanda flygplats och har stall med hästar på min tomt. Vad gäller om ett flygplan genom flygning orsakar att mina hästar kommer till skada tex genom att de blir skrämda?
Vänliga hälsningar från Karl-Anders
Svar: Skadeståndsansvaret regleras enligt en lag från 1922 som heter ”lag angående ansvarighet för skada i följd av luftfart”. Flygplanets ägare är enligt lagen ansvarig för skador som drabbar personer eller egendom på marken vid flygning. Skadeståndsansvaret gäller även om han inte är vållande till skadan. Detta ansvar kallas för rent strikt ansvar till skillnad mot vad som gäller enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler som normalt kräver oaktsamhet för att ansvar skall bli aktuellt. Den skadelidande måste emellertid anhängiggöra sin talan vid domstol senast inom 2 år från det att skadan inträffade. Annars är hans talan om om skadestånd förlorad.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se