HÄSTFRÅGOR
Vad gäller vid hyra av häst?

   Sedan jag var liten har jag älskat att umgås med hästar. Eftersom jag idag inte har en egen häst, har min kompis erbjudit mig att hyra hennes häst under en period. Gäller ett muntligt hyresavtal? Vad bör man tänka på när man ingår avtalet?
Hälsningar Anne

Svar: Idag är det inte alls ovanligt att man hyr en häst istället för att köpa och äga den. Fördelarna med hyra i stället för köp är att man inte behöver betala en hög köpesumma i samband med att man får tillgång till hästen. Kostnaden kan istället spridas ut i proportion till den omfattning man vill använda hästen.
   Ett avtal som reglerar själva hyresförhållandet behöver inte vara skriftligt. Det är dock inte ovanligt att jag råkar ut för personer som säger att de "har ett kontrakt" och att deras skriftliga avtal därför skulle vara starkare än om avtalet varit muntligt. Detta är endast delvis korrekt. Muntliga avtal är precis lika bindande som skriftliga och rättsställning är exakt densamma i båda fallen. Skulle emellertid parterna hamna i tvist om vad som egentligen är avtalet, är det stora fördelar i bevishänseende med ett skriftligt avtal i förhållande till ett muntligt.
   Avtalet bör alltid innehålla grundläggande uppgifterna om vem som är hästens ägare och hyrestagare och en noggrann precisering av alla uppgifter som rör själva hästen. Därutöver skall man ange hyrestiden. Antingen kan avtalet löpa tillsvidare (obestämd tid) eller under viss bestämd tidsperiod. Hyrestiden skall i sin tur knytas till en bestämmelse som anger vilken uppsägningstid som skall gälla. En annan central bestämmelse är den som föreskriver vilken hyra som skall betalas och när betalningarna skall ske. Vidare är det en fördel om hästen är försäkrad om något skulle hända. Avtalet bör därför bestämma vem som är skyldig att hålla sådan försäkring och i vilken försäkringsklass. För att undvika tvister om hästens skick brukar jag föra in en regel om veterinära besiktningar. Jag rekommenderar att besiktning genomförs såväl innan hästen skall lämnas ut som vid återlämnandet. För att hästen skall få en bra skötsel i enlighet med vad ägaren önskar kan hästägaren bifoga instruktioner och skötselråd och hänvisa till dessa som bilaga till avtalet. Detta är även till fördel för hyrestagaren eftersom man då inte behöver vara oense om hur hästen skall skötas enligt avtalet.

Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se