HÄSTFRÅGOR
Reklamerade för sent

   Jag sålde min häst för ca ett halvt år sedan. I dagarna ringde köparen och åberopade fel på hästen och ville lämna tillbaka den. Jag tyckte det var konstigt att köparen inte hört av sig tidigare eftersom de fel som åberopades hade upptäckts bara några dagar efter köpet. Kan Köparen verkligen reklamera så sent?
Bedrövad säljare
Mario

Svar: Enligt köplagens bestämmelser får en köpare inte åberopa att hästen är felaktig om han inte lämnar meddelande till säljaren om felet (reklamation) inom skälig tid. Reklamerar köparen inte i tid får detta alltså till följd att köparen förlorar rätten att över huvudtaget göra gällande fel - även om det kan konstateras att det är fel på hästen. Ett praktiskt fall kan utgöra en god illustration om hur en domstol resonerar:
   Under mars 2001 köpte Anna en ponny till sina två barn. Under sommaren 2001 ordnade Anna ett ridläger på min gård. Ponnyn var en av flera hästar som de gästande barnen red och umgicks med. Eter ett år dvs mars 2002 beslöt Anna sig för att sälja ponnyn eftersom hennes mina behövde en större häst. Anna annonserade ut ponnyn i en ridtidning och blev då bland annat kontaktad av en kvinna som hette Lena som visade intresse att köpa ponnyn till sin dotter. Anna förklarade att ponnyn behövde en lugn ryttare. Några veckor därefter provred Lenas dotter ponnyn i Lenas sällskap. Lena saknade egentliga kunskaper om hästar men ansåg att hennes dotter själv kunde avgöra om ponnyn var lämplig. I samband med provridningen informerade Anna om att det fanns ett veterinärintyg som var ett år gammalt och att ponnyn var lite "huvudskygg". Lena krävde inget nytt intyg och tog inte heller kontakt med någon veterinär inför köpet. Under april 2002 hämtade Lena ponnyn och köpeavtal skrevs i samband med detta. Inför undertecknandet överlämnade Anna tre äldre veterinärintyg i vilken ponnyn beskrevs som nervös.
   Redan två veckor efter köpet visade ponnyn prov på nervositet när Lenas dotter red den. Ponnyn skenade och kastade av såväl Lenas dotter som flera av hennes ridkamrater. Ponnyn var dessutom svår att fånga i hagen. I augusti 2002, fyra månader efter köpet, bestämde sig Lena för att hon ville lämna tillbaka ponnyn och få tillbaka köpesumman. Hon ringde då Anna och redogjorde för problemet med ponnyn och framförde en önskan om att häva köpet. Anna å sin sida förklarade att hon inte kunde acceptera en hävning.
   Lena stämde Anna vid domstol och yrkade i första hand hävning av köpet och i andra hand nedsättning av köpesumman med 17.000 kronor. Vidare yrkade Lena skadestånd. Som grund för sina yrkanden hävdade Lena att ponnyn vid tidpunkten för köpet varit behäftad med väsentligt fel. Enligt Lena hade Anna inför köpet utfäst att ponnyn var lämplig för nybörjare genom att i annons och muntligen uttrycka att ponnyn var en "läromästare". Ponnyn var istället påtagligt nervös och instabil och därför mycket olämplig för en nybörjare. Vidare skulle Anna ha utfäst att ponnyn tävlade i klasserna Lätt A hoppning och Lätt B dressyr. Lena menade att Annas uppgifter inte överensstämde med ponnyns verkliga förmåga och att Anna agerat mot tro och heder genom att sälja ponnyn då hon visste att den skulle användas av en nybörjare på endast femton år.
   Anna å sin sida bestred Lenas yrkande under åberopande av att hon aldrig utfäst att ponnyn var en ren nybörjarhäst. Hon har inte använt sig av ordet "nybörjare" och begreppet "läromästare" är inte att jämställa med detta. Läromästare betecknar en häst som har en relativt hög utbildningsnivå. Ponnyn var utbildad för klasserna Lätt A hoppning och Lätt B dressyr. Ponnyn har sålunda inte avvikit från vad som uppgivits inför köpet. Dessutom menade Anna att Lena reklamerat för sent eftersom reklamationen framförts först fyra månader efter köpet även fast de åberopade felen upptäckts av Lena redan två veckor efter köpet.
   Tingsrätten menade att köplagens regler om reklamation av fel skulle tillämpas. Dessa regler föreskriver att en köpare inte får åberopa fel i varan (= ponnyn) om köparen inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet. Att reklamera först fyra månader efter köpet när felet upptäckts tämligen omgående ansågs tingsrätten inte vara ursäktligt av Lena och fastslog att reklamationen var för sent framförd. För övrigt tillade Tingsrätten att det inte var visat att ponnyn ej höll vad som var utlovat eller avvek från vad Lena med fog kunnat förutsätta vid köpet. Så även om en reklamation skulle ha skett i tid så saknades förutsättningar att bifalla Lenas yrkanden.
   Lena överklagade tingsrättens dom till Hovrätten som delade tingsrättens bedömning av rättsfrågan och fastställde tingsrätten dom.
   Det refererade fallet illustrerar hur viktigt det är att väl bekanta sig med hästen före köpet. I detta fall var det extra viktigt att närmare undersöka ponnyn eftersom Anna lämnat uppgifter om att ponnyn var att betrakta som nervös. Det är enligt mitt förmenande grundläggande att låta en veterinär besiktiga hästen inför köpet. En omsorgsfull och systematiskt utförd besiktning minskar risken för du skall köpa en häst som är behäftad med någon typ av fel.
   Vidare kan man av fallet ta lärdom av hur viktigt det är att omgående reklamera till säljaren om man upptäcker fel efter köpet.

Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se