HÄSTFRÅGOR
14-åring köper häst - är köpet bindande?

   Min dotter som är 14 år har utan vår kännedom undertecknat ett köpekontrakt avseende köp av häst. Nu undrar jag om avtalet är juridiskt bindande.
Hälsningar Anna
Svar:För att ingå avtal med bindande verkan krävs att man har rättshandlingsförmåga. Fysiska personer måste uppnå viss ålder (myndighetsålder) för att få full rättslig handlingsförmåga. Myndighetsålder i Sverige är 18 år. Innan man uppnått denna ålder äger enligt huvudregeln fysiska personer inte disponera över sin egendom eller ådra sig skuld eller annan förpliktelse. Om omyndig likväl ingår rättshandling blir påföljden ogiltighet även om den andre avtalsparten var i god tro. För att handlingen skall bli gällande mot den omyndige krävs förmyndarens (vanligtvis dennes föräldrar) samtycke. Avtalet kan också bli giltigt genom att förmyndaren i efterhand godkänner avtalet - sk ratihabition.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se