HÄSTFRÅGOR
Hunden skadar hästen

   Jag arbetar som jockey. Ofta rider jag hästarna även till och från galoppbanan. Under en ridtur i somras mötte jag en person som var ute och rastade en stor schäfer. Hunden hade inget koppel och började jaga min häst med följd av att den blev rejält skrämd. Vem har ansvaret om jag ramlar av och skadar mig eller om hästen skadas?
Nedstämd jockey
Svar: En djurägare har som huvudregel ansvar för skada som orsakats genom ägarens vårdslöshet. Om exempelvis kor, får eller hästar orsakar skada, ansvarar ägaren eller den som har tillsyn över djuret som regel enligt den sk culparegeln. Den skadelidande har då att visa att skadan har sin orsak i vårdslöshet hos den ansvarige. När det gäller hundar finns emellertid bestämmelser om ett strängare ansvar. En hundägare har sk strikt ansvar, dvs ansvar även utan oaktsamhet, för skador som orsakas av hunden. Bestämmelserna återfinns i lagen om tillsyn över hundar och katter från 1943. Förutom hundens ägare vilar det strikta ansvaret också på den person som nyttjar hunden. Vid lagens tillkomst har förmodligen bestämmelsen avsett skador som uppstår genom att hunden biter människor eller djur. Lagtexten innehåller dock ingen sådan begränsning och skadeståndsansvar har ålagts även i andra situationer. Bestämmelsen skulle kunna tillämpas om skada uppstår i den typsituation du beskrivit.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se