Skada på parkerad bil
Hej! Jag undrar vem som är skyldig att ersätta skada som häst åstadkommit på parkerad bil? Bilen stod parkerad på anvisad plats, dock precis där man måste gå med hästarna. Hästen leddes men skyggade för något och backade in i bilen utan att ägaren hade möjlighet att stoppa den. Är hästägaren skyldig att betala? Kan ersättningen utgå ur hemförsäkringen.
MVH
Jenny
Svar: Ansvarsfrågorna när det gäller skada orsakad av häst under användning och utanför ett avtalsförhållande regleras i huvudsak i skadeståndslagen. Det fordras enligt lagen antingen att skadan uppstår genom uppsåt eller vårdslöshet för att ett skadeståndsansvar skall aktualiseras. Med uppsåt menas avsikt. Vad som är att hänföra till vårdslöshet får bedömas från fall till fall.
   Bryter hästägaren tex mot gällande trafikregler eller annan föreskrift som reglerar ridningen, kan en skada som uppkommer i sådant samband bedömas ha uppkommit genom vårdslöshet.
   När det gäller skada som medför skadeståndsansvar täcks den normalt av hemförsäkringen. Det är hemförsäkringen till den som handhar hästen och är vållande till skadan som skall utnyttjas i sådant fall.
Andreas Hagen
Tel: 08-796 90 70
E-post: andreas.hagen@inter.se