Andreas Hagen
Foto: R.Brenner.
Frågor och svar
om hästjuridik


Du är välkommen att maila alla dina juridiska frågor som berör hästar direkt in till Aftonbladet. Frågorna besvaras av advokaten Andreas Hagen och publiceras så att alla kan läsa dem.
Han kommer att ge dig relevanta svar på hur du bör gå tillväga för att undvika problem i samband med din hantering av hästar.


Vem skall betala veterinären?
Vad gäller för en språngsedel?
Innehållet i en reklamation
Undvik handslagsmetoden
Ansvar när häst sparkade barn
Vad gäller vid hyra av häst?
Gäller köplagen eller konsumentköplagen vid hästköp?
Kan domstol ändra ett tävlingsbeslut?
Kostnadsavdrag för egna hästar
Reklamerade för sent
Skyldighet att ha hästpass?
Vad bör stå i köpekontraktet?
Rätt att vägra lämna ut hästen?
Skadar annans häst
Skyldighet att reklamera fel
Hästen skadades hos fodervärden
14-åring köper häst - är köpet bindande?
Hunden skadar hästen
Köparen medverkar inte till köpet
Vad bör stå i kontraktet?
Gäller hyreslagen vid hyra av stallplats?
Vem står för besiktningskostnaden?
Lösa benbitar - kan jag häva köpet
Rådighetsfel och faktiska fel
Sålde hästen i "befintligt skick"
Busiga killar skrämmer hästarna
Köparen kan inte betala i tid
Allemansrätten vid ridning på annans mark
Ångervecka vid hästköp?
Säljaren försattes i konkurs innan jag fick hästen
Ridning på annans mark
Sålde hästen utan min vetskap
Panta hästen
Häst skadade golfbana
Att tänka på vid hästköp
Vem är veterinär?
Häst på foder skadades
Stallägaren bröt överenskommelse
Hästen orsakar skada
Skrämd av bärplockare
Ridning i mörker
Köpekontrakt för häst
Hästen var betäckt innan köpet
Ändrar priset
Djurskydd
Skada vid lån och olovligt nyttjande
Ansvar på grund av flygning
Hyra av häst
Ridning på annans mark
Lagar vid hästköp
Hästen skadades vid leveransen
Kan köpet gå åter vid fel på hästen?
Häst i trafiken
Skada på parkerad bil