Strålröta
Om strålen angrips av strålröta blir strålens horn mjukt, smulas sönder och luktar illa. Rötan börjar i mittstrålfåran och om den sprider sig smulas hela strålen sönder. Detta påverkar hovmekanismen eftersom den dels verkar stötdämpande vid varje nedsättning av hoven och dels verkar för att pumpa runt blodet i hoven.
  Det är viktigt att man kratsar ur hästens hovar varje dag, speciellt om hästen står uppstallad. Urin och gödsel som fastnar i hoven fräter på strålen och kan då ge strålröta. På hästar som står i spilta är bakhovarna särskilt utsatta.
  Behandlingen vid strålröta består i att skadat horn skärs bort med en hovkniv, sedan kan strålen pudras med koppar- eller järnvitriolpulver, strålfårorna packas med tjärdrev och sedan stryks trätjära under hela hoven. Detta utförs av hovslagaren.
  Det är viktigt att strålen får tryck på sig, antingen genom att hästen går barfota eller genom särskilda hovbeslag så att strålen får stimulans och blodgenomströmning. Var noga med mockningen och att hästen får motionera.
Eva Eternell Hagen