Kvarka
Kvarka är en akut infektionssjukdom som orsakas av bakterien Streptokoccus Equi. Denna bakterie finns i den normala bakteriefloran hos var femte häst i de övre luftvägarna.Sjukdomen bryter ofta ut efter en tidigare virusinfektion eller vid miljöbyten, transporter etc. Kvarka är mycket smittsamt och oftast är det unghästar som får det.
  Kvarka finns nästan i hela världen och är känd sedan länge. Förr trodde man att det var en form av mognadsprocess där unghästarna gjorde sig av med överflödiga vävnadssafter. Mot slutet av 1800-talet kunde man isolera bakterien som orsakar sjukdomen.
  Symptomen vid kvarka är att hästen får 40-41 grader hög feber och dålig aptit. Hästen får sedan klara och slemmiga näsflytningar som blir gulaktiga och variga efter två till tre dagar. Den får hosta och kan hosta upp stora var- eller slemklumpar. Lymfkörtlarna under ganascherna och bakom underkäksgrenarna sväller. Från början är de varma, hårda och ömma. Men efter några dagar mjuknar de och öppnar sig. När varet runnit ut ur bölderna brukar svullanderna gå ned och bölderna läka utan problem. En del bölder brister inte utav sig själv utan måste öppnas kirurgiskt.
  Om halslymfkörtlarna svullnar får hästen av smärta svårt att svälja. Den kan då få svalgförlamning och svårt att andas. Inkubationstiden för kvarka är fyra till åtta dagar.
  Bakterierna kan hålla sig levande upp till ett par veckor utanför den smittade hästen. Den kan på kort avstånd smitta andra hästar och också smitta genom vattenkoppar, hinkar, krubbor, utrustning och människor. En sjuk häst ska isoleras och den kan vara smittbärande upp till tre veckor efter det att den blivit frisk.
  Behandlingen består i att hästen får pencillininjektioner i minst en vecka så att infektionen läker. Pencillinet sätts in efter två dagars feber, då har immunsystemet hunnit stimuleras. Följdsjukdomar till kvarka är bland annat stuppipning, kvickdrag, hjärtmuskelskada och allmän blodbrist.
  Hästen ska vila i en månad efter sjukdomen. Ska hästen arbeta bör den kontrolleras med EKG innan då hjärtmuskelinflammation inte är ovanligt i samband med kvarka. I Holland har man just tagit fram ett vaccin mot en kvarkabakterie och i framtiden kan man tänka sig att vaccination mot kvarka blir vanlig.
Eva Eternell Hagen