Föl kan ibland bli dåliga i magen.
Foto: Eva Eternell
Földiarre
Diarré hos föl är en vanlig åkomma. Oftast är det lindriga diarréer som inte kräver medicinsk behandling. Men det gäller att alltid vara observant annars kan tillståndet bli livshotande för fölungen.
  Den vanligaste är det som brukar kallas för fölbrunstdiarrén. Namnet kommer sig av att diarrén uppkommer i samband med att stoet får sin första brunst, vanligen omkring nio dagar efter fölningen.
   Man har tidigare ansett att fölbrunstdiarrén beror på att mjölken hos stoet ändras under brunsten men försök på nappflaskeuppfödda fölungar visar att de får földiarré vid samma tidsperiod.
   En annan orsak som anses kan ge fölbrunstdiarré är fölmask. För att förebygga maskangreppet ska stoet avmaskas vid tidpunkten kring fölningen, strax innan eller samma dag hon fölat. Att avmaska fölet har inte visat sig påverka diarréfrekvensen.
   Nyaste forskningen visar på att fölbrunstdiarrén troligen kommer i samband med att bakteriefloran i tarmen byggs upp. Fölen föds helt sterila i tarmen och i samband med att bakteriefloran etablerar sig blir de lösa i magen.
   Fölbrunstdiarrén är lös, men luktar inte illa och fölets allmäntillstånd är inte påverkat till skillnad från diarréer som är sjukdomsrelaterade. Blir fölet allmänpåverkat så som att den verkar slö, diar dåligt, har feber eller om diarrén lukar illa, ska veterinär tas ut omgående.
   Vid földiarré är det väldigt viktigt att se att fölen är pigga och äter. Man måste vara mycket observant på föl för de kan bli dåliga väldigt fort.
   Diarréer hos föl kan orsakas av:
Morotspuré rekommenderas till drabbade fölungar.
Foto: Eva Eternell
Balansering av tarmfloran
Dieten
Virus
Bakterier
Parasiter
   En av de vanligaste orsakerna till mer allvarlig földiarré är rotavirus. Vuxna hästar kan vara smittbärare utan att själva vara sjuka. Fölen får nedsatt allmäntillstånd, vattentunn diarré som luktar illa, ibland feber och kolik. Ju yngre fölet är desto hårdare drabbas det.
   Bakterier kan också förorsaka diarré. Utomlands är salmonella den vanligaste och det har vi hittills varit ganska förskonade ifrån i Sverige.
   Parasitangrepp kan ge földiarré, men framförallt ger det avmagring och ibland symtom som kolik och feber.
   Antibiotika kan ge diarré hos föl som är lite äldre. Föl upp till två veckor brukar inte få diarré av antibiotika behandling.
   Ett bra tips från den erfarne fullblodsuppfödaren Karin Johansson som har stuteriet Brantshammar i Knivsta utanför Uppsala, är att ge fölet morotspuré som finns på burk till småbarn.

Eva Eternell Hagen