Mocka är effektivaste sättet att hålla hagen ren.
Foto: Eva Eternell Hagen.


Grepen
bättre än avmaskningsmedel
- så håller du parasiterna i schack
  Avmaskningsmedel i all ära, men det är ingenting mot att mocka paddockarna och rotation av betena för att hålla parasiterna borta. Varje bajshög innehåller 200-500 ägg per gram, så varje tag med grepen reducerar smittan med flera hundra maskägg. Så sätt igång och mocka på bara!
  Alla hästar har inälvsparasiter, dvs maskar, i sitt tarmsystem. I vilt tillstånd vandrar hästarna hela tiden till nya platser när de betar och får därför inte i sig så mycket maskar och larver. Men när vi stängt in dem i boxar och hagar så måste hästarna gå på samma område hela tiden. De äter ägget eller larven, som blir till en mask i magen, som den sedan bajsar ut i hagen igen, så fortsätter det hela tiden.
   - Häst har blivit ett område man avmaskar väldigt mycket. Det har nära nog gått till överdrift. Alla djur har parasiter, alltid, det är normalsituationen, menar Dan Christensson som är chef för Parasitologen, SVA, i Uppsala.
  Att avmaska hästen regelbundet är bland det första man får lära sig som hästägare. Frågan är bara varför. De allra flesta gör det för sina skyddslingars skull, för att göra dem maskfria i magen. Sanningen är att man avmaskar för hagarnas skull, inte hästarnas:
   - Avmaska gör man framförallt för att förebygga att betena blir smittade, inte direkt för hästens skull, förklarar Dan Christensson.
  Så avmaskningsschema ska man visst ha, men i syfte för att hålla hagarna rena.
   - Man häller alltså avmaskningsmedel i friska hästar för att hålla hagarna rena, förtydligar Dan Christensson.
   Får hästen för mycket inälvsparasiter kan den tappa i hull då maskarna äter upp fodret för den i tarmarna. Tillslut kan den få kolik. De vanligaste inälvsparasiterna är: stor blodmask, liten blodmask, spolmask, fölmask (kallas också för trådmask), springmask och styngflugans larv.
   Problemet med parasiter och avmaskning kan lösas helt med tillräckligt stora betesmarker och rotation på betena. Det bästa är att ha bytesrotation med andra djurslag och skicka träckprov för analys och se mängden maskägg. Prov kan skickas till SVA.

För att få reda på hur mycket maskägg det finns i träcken gör man ett träcksprov.
Foto: Eva Eternell Hagen.


   - Den bästa uppfattningen om antalet maskägg i träcken får man i början av våren innan betesutsläpp för att se resultatet av föregående års betes- och avmaskningsrutiner. Man kan, om man har tillräckligt med mark, hålla en låg nivå parasiter den vägen.
   Lätt sagt och gjort för alla hästägare som hyr sin stallplats med tillgång till en och samma hage år ut och år in.
   - För alla som har små beten och rasthagar är detta med att mocka ut hästskiten ur hagen, helst varje vecka, det allra bästa. Gör man det tar man bort smittan varje vecka och det är det viktigaste, säger Dan Christensson.
   Så ut och mocka bara. Det tråkiga med sådana stallar är bara att det alltid blir samma personer som gör sådana saker. Risken är att det helt enkelt inte blir av.
   - Jag ser en enda lösning för att få det gjort i alla stallar: skriv ett kontrakt att alla hästägare ska mocka sina hagar/paddockar och avmaska sina hästar regelbundet. Den som inte sköter detta får betala istället, tycker Dan Christensson.
   - En normal bajshög innehåller 200-500 ägg per gram. En del hästar kan producera upp till tio gånger så mycket maskägg. Det betyder alltså att tar du bort (mockar) och gångar det med antalet skithögar gånger antal gram så reducerar du smittrycket kraftigt per borttagen hög!
   I vissa stallar sladdar man hagarna och hävdar att det dödar alla maskägg och gör hagarna parasitfria. Det avfärdar Dan Christensson helt:
   - Om man sladdar hagen minst varje vecka är det bra, för då torkar äggen och dör. Men om man sladdar någon/några gånger per år är det mycket värre än att inte sladda alls för då sprider man bara ut smittan. Larverna har då redan börjat utveckla sig.
   Avmaskningen då. Om man nu är duktig och mockar och kan byta hagar?
   - Den normala avmaskningsrutinen är fortfarande, för vuxna hästar, vår och höst. Det brukar hålla nere mask, svarar Dan Christensson.
   Alla hästar, även de som får gå på stora betesmarker och avmaskas regelbundet, har parasiter. Även träckprov kan vara missvisande. För de flesta tarmparasiter går i vila i tarmslemhinnan under kortare eller längre tid och det kan röra sig om år. Avmaskar man en häst med avmaskningsmedel tar man bort vuxna maskar i tarmen. Sedan finns det larver i olika utvecklingsstadier. En del avmaskningsmedel tar även bort de larver som är i slutfasen av sitt utvecklingsstadie, ivermektiner. Sedan finns det preparat som tar ytterligare en del larver i tidigt stadium, moxidektiner.
   - Det här har då konsekvenser. För det första att Pyranthel och Banminth bara tar bort de vuxna maskarna och en del av de larver som är på gång att bli vuxna. Vilket gör att du kan ha lika mycket ägg i träcken igen efter en månad. Om du avmaskar med Ivomec kan du ha lika mycket ägg efter två månader och med Cydektin efter tre månader, förklarar Dan Christensson.
   - Tar du träckprov inom dessa tider hittar du inga ägg. Så undersökning under denna tid är ganska bortkastade, fortsätter han.
   Det diskuteras alltid i stallarna huruvida man ska släppa ut hästarna i hagen efter en avmaskning. Släpp inte ut en häst i en ren hage på ett par dygn efter avmaskningen, för då kommer inälvsparasiterna ut i hagen med träcken.
   - På våren om du ska släppa ut dem på ett rent bete där det inte gått hästar på ett år kan du ju vänta några dagar efter avmaskningen med utsläppet. Det finns alltid en viss procent levande ägg i träcken efter avmaskning de närmaste dagarna. Det tar flera dagar för avmaskningsmedlet att gå igenom hästen. Ska du däremot släppa ut dem i en hage som hästen går i varje dag spelar det ingen roll för den är ju smittad ändå. Avmaskning sker då för att hålla nere produktionen av maskägg, avslutar Dan Christensson.
   Avmaska hästen enligt de instruktioner som står på förpackningen på avmaskningsmedlet.Det är mycket viktigt att hästen får i sig allt avmaskningsmedel. Det är också viktigt att dosera rätt. Om hästen inte får i sig tillräckligt med avmaskningsmedel verkar det inte ordentligt och inälvsparasiterna kan bli immuna mot avmaskningsmedlet. Receptfria avmaskningsmedel är inte farliga att överdosera, det är i så fall värre om hästen inte får i sig tillräckligt.
Eva Eternell Hagen