Halm
Halm. Foto: Eva Eternell Hagen.
   Halm är egentligen inget foder utan ett strömedel. Men ibland kan hästarna ges halm som komplement till hösilage eller hö om man vill att de ska ha sysselsättning. Hösilage äter hästarna upp ganska fort och så står de där och har ingenting att göra. Då kan man ge dem lite halm för att de ska ha något att ”plocka” med.
   Det är ingen större näring i halm. Det som är viktigt är att den är av god hygienisk kvalitet, annars kan den vara farlig för hästen. Halmen i sig har ingen speciell lukt och den får absolut inte lukta unket. Så här skriver C-G Wrangel i sin bok ”Handbok för Hästvänner” som skrevs i slutet av 1800-talet och som gjordes i nytryck 1911-1913:
   ”Beslutar man sig för att taga halm till strö åt sina hästar, må i främsta rummet tillses att halmen icke är unken, möglig, behäftad med rost eller i hög grad uppblandad med ogräs. Ty då många hästar förtära ej obetydliga kvantiteter af ströhalmen, är det naturligtvis af stor vikt att den ej innehåller hälsovidriga ämnen. Underlåtandet af denna försiktighetsåtgärd har ofta gifvit upphof till farliga koliker och gastriska lidanden i eljes väl skötta stall.”


ridsport@aftonbladet.se