Kroppens format
Hästkroppen kan vara av kvadratiskt, lågrektangulärt eller högrektangulärt format.
   Den kvadratiska hästen är den man brukar kalla för ridhästtyp. Proportionerna mellan höjd och längd gör det lättare att arbeta i riktig form under ryttare.
  Den lågrektangulära hästen kallas för draghästtyp. En draghäst arbetar genom att hela tiden förskjuta sin tyngdpunkt framåt. Den lågrektangulära formen gör att tyngden härvid kommer att ligga ganska lågt och det ger en stabil jämvikt och god dragförmåga.
  
Den högrektangulära hästen har relativt långa benoch kort lätt bål precis som galoppörer.
Eva Eternell Hagen