148 cm - gränsen mellan
häst eller ponny

När man talar om hästens höjd räknar man höjden från marken till mankens högsta punkt. Hästar som är över 148 cm i mankhöjd kallas för hästar och alla hästar som är under 148 cm i mankhöjd kallas för ponnyer. Ordet mankhöjd brukar förkortas "mkh" i sammanhanget.
  Ponnyerna delas även in i olika kategorier:

Svenska kategorier:
Kategori A: högst 107 cm i mkh
Kategori B: högst 130 cm i mkh
Kategori C: högst 140 cm i mkh
Kategori D: högst 148 cm i mkh

Internationella kategorier:
Kategori III: högst 120 cm i mkh
Kategori II: högst 130 cm i mkh
Kategori I: högst 148 cm i mkh
Eva Eternell Hagen