Gångarterna

SKRITT
  Skritten är den långsammaste gångarten. Den är fyrtaktig, det vill säga, man kan höra fyra hovslag, och den är liksidig, vilket menas att hästens sidor rör sig lika dant. Huvudet pendlar i takt med varje steg. Det sänks varje gång ett framben lyfts från marken.
  Fotförflyttningen
  Fötterna flyttas diagonalt i ordningen:
1. Höger bak
2. Höger fram
3. Vänster bak
4. Vänster fram
  Vänster bakfot lyfter från marken när höger framfot har tagit ut halva steget. Vänster fram lyfter i samma ögonblick som höger fram sätts ned. Om hästen börjar med vänster bak blir allting tvärtom. Två eller tre hovar är alltid i marken samtidigt.
  Stödjepunkterna
  Stödjepunkerna om hästen börjar med höger bak är:
1. Högra fotparet
2. Högra diagonalerna
3. Vänstra fotparet
4. Vänstra diagonalerna
  Steget i skritt är långt om det är ungefär 6/5 av hästens mankhöjd, annars är det kort. Ett stegs längd räknas från nedsättningen av ett ben till nästa nedsättning av samma ben. Bakhovarna skall sättas ned framför framhovarnas spår. Normal takt är 58-66 steg i minuten.

TRAV
  Trav är en tvåtaktig gångart med mellanliggande svävningsmoment. Den är liksidig och benparen rör sig diagonalt och rytmen skall vara jämn och regelbunden. Eftersom de diagonala fötterna lyfts upp samtidigt hörs det bara som två hovslag i marken. Om hästen inte tar lika långa steg med bak- eller frambenen går den orent.

TRESTEGSGALOPP ELLER CANTER
  Canter är en språngartad oliksidig rörelse i tretakt. Beroende på om hästes vänstra eller högra fotpar griper före, går hästen i vänster respektive höger galopp. Under dressyrridning använder man sig av denna trestegsgalopp, medans på kapplöpningsbanan rids hästen i fyrsprång.
  I vänster galopp är fotförflyttningen:
1. Höger bak
2. Vänster bak och höger fram
3. Vänster fram

Sedan kommer ett svävningsmoment då hästen inte har några hovar alls i marken tills den börjar om igen och sätter ned höger bakfot.
  I höger galopp blir fotförflyttningen omvänt:
1. Vänster bak
2. Höger bak och vänster fram
3. Höger fram
4. Svävningsmoment

FYRSPRÅNGSGALOPP
  Fyrsprångsgalopp är fyrtaktig. Fotförflyttningen i vänster galopp är:
  1. Höger bak
2. Vänster bak
3. Höger fram
4. Vänster fram
5. Svävningsmoment
  I höger galopp blir det tvärtom:
1. Vänster bak
2. Höger bak
3. Vänster fram
4. Höger fram
5. Svävningsmoment
  I fyrsprångsgalopp skall steglängden tas ut maximalt.

TÖLT
  Gångarten tölt är speciell för islandshästen. Tölt går i fyrtakt med jämna mellanrum. Hästen sätter ned benen i ordningen:
  1. Vänster bak
2. Vänster fram
3. Höger bak
4. Höger fram
  Tölten har en jämn fyrtaktsrytm. Man kan känna igen tölten på långt håll genom att hästen håller huvudet högt. Ryttaren känner lätt igen tölten då man sitter helt still i sadeln och det känns som om man "glider fram" medans hästens ben går som små trumpinnar inunder en.

PASSGÅNG
  Passgång förekommer bara inom vissa raser såsom islandshästen, vissa travhästar och hos några hästraser i Asien, Afrika och USA. I passgång flyttar hästen både fram- och bakben på ena sidan samtidigt (precis som en kamel).
Eva Eternell Hagen