Veterinär och hästtandläkare Lars Wadås skådar given häst i munnen!
   Veterinär Lars Wadås har specialiserat sig på hästtänder. Han menar att många problem hos hästar orsakas av tänderna.
Lars Wadås behandlar stoet Waggie.
Foto:EVA ETERNELL HAGEN

Namn: Lars Wadås
Ålder: 43
Familj: en son och sambo
Yrke: veterinär
Tjänar: lagom
Hur upptäcker man som hästägare att hästen kan ha något problem med munnen?
  - Onormalt ätbeteende, tappar ur mat från munnen, äter långsamt, hel havre i avföringen, ratar hö, dålig lukt i näsa eller munhåla, problem med ridningen.
   - Rutinmässigt borde alla hästar kontrolleras regelbundet, exempelvis en gång per år, fyller Lars i.

Vad gör du först med patienten?
  - Går igenom munhålestatusen. Det inkluderar en yttre besiktning och innefattar en sumetrisk besiktning, att ögonen ligger i horisontell plan, att hästen är rak i nosryggen, att den är symetrisk - lika stor båda halvorna. Exempelvis om den har en bulle vid bihålan, en utbuktning av skallben vilket kan indikera på tandproblem, typ rotspetsabscesser (bakterieinfektioner). Känner efter om det kommer dålig lukt vilket är typiskt för tandproblem alternativt bihåleinflammation.
   - Jag ställer frågor om hästen. Om den äter som den ska, lägger huvudet på sned när den tuggar etc. vilket är vanligt när de har sår i kinderna på grund av skarpbett (vassa emaljåsar). Om det finns hel havre i avföringen, om det är problem i ridningen typ att hästen ligger på hårt, tungproblem eller slår med huvudet. På travhästar kollar man vargtänder eftersom käken ligger på där.

Håller sig hästen lugn hela tiden?
  - Jag sederar alltid hästen. Det är ett lugnande medel. Innan man sederar lyssnar man på hjärtat för att kontrollera eventuellt läckage i klaffar samt arytmisk hjärtfrekvens.

Hur kommer du åt att undersöka och behandla inne i hästens mun?
  - Genom att sätta på hästen en munstege. Det ser ut som en grimma med träns nedtill. Den öppnar upp munnen och pressar isär käkarna. Den håller öppet så att man kan genomföra en ordentlig inre besiktning och även behandla.

Vad tittar du efter inne i hästens mun?
  - Först kontrollerar jag antalet tänder, sedan tändernas placering. Har hästen glest mellan tänderna kallas det för glesbett. Hästar ska ha tänder som sitter tätt. Problem med glesbett är framförallt foderinpackningar vilket kan vara mycket besvärligt för hästen. Vidare kontrollerar jag även kindslemhinnans utseende.

Hur ska det se ut?
  - Släta och fina. Svagt rosa. Det får inte finnas sår eller skrovligheter.

Häst med kraftigt överbett.
Foto: LARS WADÅS
  - På unga hästar kontrollerar man att de fällt sina mjölktänder som de ska. De som har mjölktänder kvar vid den tidsperioden de skulle ha tappat dem får man gå in och ta bort dem. Här är det viktigt att man inte plockar dessa mjölktänder för tidigt. De fungerar nämligen som ett skydd för de nya permanenta tänderna som är väldigt ömtåliga, fortsätter Lars.

Vilka är de vanligaste problemen hos hästar?
  - Det vanligaste man hittar är sår i munslemhinnan vilket beror på skarpbett. Skarpbett är att de får skarpa emaljåsar på kindtänderna.
  - Sedan har vi hakar vilka uppkommer av ett uteblivet slitage på en del av tanden som förorsakas av en förskjutning av tuggytan.
   - Vargtänder kan ge ridproblem. Vargtänder sitter framför kindtänderna, vanligtvis i överkäken. Om man har problem med dessa tas de bort.

Hur tar man bort vargtänder?
  - Man bedövar, lokalbedövar, och roten mejslas ut med en tandhävel. Det blir sällan komplikationer efteråt. Däremot så bör hästen ej ha bett i munnen på en vecka.

Kan tandproblem ge sekundära problem?
  - Nackproblem och ryggproblem. Om hästen går och har ont spänner den sig och får spänningar i nacke och rygg.
   - När man rider så kanske hästen inte går fram i till exempel höger varv. Den vill inte ta stöd i ena tygeln. När hästen vill undandra sig så uppkommer spänningarna.
   Som extra krydda på moset brukar Lars alltid låta hästen tränsas för att se hur bettet ligger i munnen på den. Han hjälper till att kontrollera och ger råd. Det kan vara att huvudlaget inte är rätt tillpassat, att bettet är för tjockt eller långt.

ridsport@aftonbladet.se