Kotledsinflammationer och sår botas med laser
På Mälaren hästklinik norr om Stockholm behandlar man hästar framgångsrikt med laser. Professor Arne Lindholm och hans kollega teknikern Ulf Svensson har genomfört en studie om denna behandlingsform. Laser är ett alternativ till vanlig medicinsk behandling. Den används framförallt vid kotledsinflammation men kan användas till mycket mer.

Hur kommer det sig att ni började ni med laser?
  - Det var för fem år sedan och det var för att man höll på med laser på humansidan. På akademiska sjukhuset behandlade man tennisarmbågar med sådan laser som vi har, säger Arne.
  - Det var en studie i Uppsala, då beslutade Arne och jag att vi skulle försöka med liknande laserbehandling på häst. Vi skaffade kirurgisk laser, skärande laser. Tidigare har man använt lågenergilaser på häst ute i stallarna, säger Ulf.

Sår och svullnader botas lätt med laser.
Laserbehandling av kota.
Skillnad på olika laserstyrkor
  En kirurgisk laser är upp till 100 gånger starkare än än en lågenergilaser. en lågenergilaser får vem som helst använda, en kirurgisk laser får bara läkare och veterinärer använda.
  Varje laser har olika våglängd. De har effekt på olika sätt. Förutom vilken watt (lasereffekt) man använder beror effekten av behandlingen på vilket grundämne man använder. Neodium används på muskelinflammationer, senskador och ligamentsfästen (går djupare). Koldioxid används på ledinflammationer, akuta svullnader och sårskador (går ytligare).
  Det är alltså betydelsefullt med våglängden, inte bara grundämnet. Våglängden orsakas av grundämnet.
  - Jämfört med solens energi så kan en laserenergistråle ha 1.000-tals gånger högre energimängd, upplyser Ulf.
  För att vara en laser måste fotoner (energiform, en av de minsta vi mäter) ligga i fas (vara parallella) med varandra.
   - Kirurgisk laser kan man också operera med. Då har vi ett munstycke där strålarna fokuseras. Vi kan skära med den i skinn, vävnader, koagulera blodkärl, ta bort inkar och tumörer på hästar. Har bland annat opererat bort en juvertumör på en hund med laser, berättar Arne.

Behandlar främst kotleder
  - Framförallt behandlar vi kotledsinflammationer, akuta ledinflammationer. Det vi inte kan behandla är kroniska sjukdomstillstånd orskade av t.ex. lösa benbitar, säger Ulf.
  - Kotleder är de leder vi fått bäst effekt på. Alla andra mera komplicerade leder är svårare att behandla, fortsätter han.

Forskning
  - Jo det var så att vi sökte etiskt tillstånd för att göra en blindstudie på detta. Den har vi gjort och håller nu på att skriva om den. Samtidigt så har vi gjort en uppföljning på 169 hästar som har kommit tillbaka fyra veckor efter antingen ha blivit laserbehandlade eller sprutade i leder. Det är totalt 333 kotleder vi har tittat på. Då såg vi på hästar som haft en, två, tre eller fyra kotor behandlade, det är olika många leder behandlade på olika hästar. Så är det väldigt noga med diagnosen, berättar Arne.
  - Man måste ha en diagnos innan man behandlar. Vad vi har behndlat är akut inflammation i kotleder. Om det varit lösa benbitar eller kroniska inflammationer då har man sämre resultat både om man behandlar med laser eller sprutar. Så vad som ingår i undersökningen är palpation av hästens ben, de får springa fram och tillbaka, om det är ridhästar rids eller longeras de på volt, för då ser man hälta tydligare. På travhästar kör vi dem på löpband. Många travhästars problem kommer bara fram i hög fart.
  - Sedan böjer vi alla leder. Om hästen har en inflammation i en led reagerar den med ömhet, en frisk led reagerar inte. Sedan bedövar vi leden. Om då hältan försvinner så har ju hästen problem i den leden. Då gör man om böjprov och rörelsekontroll. Slutligen röntgen för kontroll av t.ex. lösa benbitar. Vi gör inte en laserbehandling utan att ha gjort denna undersökning först, menar Arne.
  Hästen laserbehandlas en gång varannan dag i fem dagar. .Efter laserbehandlingen får hästen gå i paddock i en vecka.

Resultat på studie
  - Vi har 80 % bra resultat på kotledsinflammationer med laser. 70 % med medicinsk behandling i leden (sprutat). Bra resultat är alltså helt bra, inte bara bättre. Det finns alltså ingen signifikant skillnad mellan de två behandlingarna, säger Arne.
  Laser är ett alternativ till vanlig medicinsk behandling. Vid laserbehandling finns det ingen inflammationsrisk. Det är en smärtfri behandling och inga negativa rapporter om man använder rätt stråldosering.
  Däremot finns det risk med sprutning i leden, infektionsrisk plus reaktion på preparatet man använder även om detta är sällsynt.

Hur läker laser?
  - På sårskador och sår minskar den sårsvullnad . Den stimulerar cellerna till tillväxt, cellbildning, ökar blodkärlsbildningen och stimulerar då till läkning, säger Arne.
  - På kotleder tar man också ner och minskar svullnad i ledkapsel, stimulerar blodcirkulationen till ledkapseln, det är värme i strålen samtidigt som värmen ökar tillförs energi. Mer forskning krävs för att veta mer om varför ledinflammationen läker, säger Arne vidare.

Tidsskillnader på tillfrisknande   Om man inte behandlar en kotledsinflammation så blir den oftast inte bra även om hästen får vila under lång tid.
  Vid laserbehandling behandlas hästen i fem dagar, den 1:a, 3:e och 5:e dagen plus en veckas vila i hage för att stabilisera tillståndet. Sedan full träning efter det. Tar alltså tolv dagar totalt.
  Vid medicinsk behandling sprutas kortison plus tuppkam in i leden, tre dagars boxvila på det plus två veckor i liten paddock, sedan skritt i en vecka, sedan igångsättning med vanligt arbete. Totalt då 24 dagar.
  - Vi har idag en väl beprövad erfarenhet. Vi har full garanti: om hästen inte blir bra så får de komma tillbaka och behandla hästen på annat sätt, avslutar Arne.

ridsport@aftonbladet.se