Eddy Blom behandlar hästar med
akupunktur

För att få mer effekt har Eddy moxa på nålarna.
   Akupunktur är en uråldrig läkekonst. Eddy Blom behandlar och botar sjuka hästar med akupunktur. Genom att jobba med meridianer kan man påverka kroppen både på utsidan och insidan.

Gammal kinesisk läkekonst

  - Det är ju 10 000 år gammalt, de trodde att det var 5000 år. Men 1974 hittade de en grav i Kina som visar att det är dubbelt så gammal, berättar Eddy.
  - Akupunktur är ett sätt att balansera obalanser i kroppen, det gör man ju via akupunkturmeridianer och punkter, fortsätter han.

Inga biverkningar
  Till skillnad mot när man tar vanliga mediciner ger akupunkturen inga biverkningar. Mediciner (ej homeopatmediciner) ger alltid en belastningen av kroppens inre organ, främst då njurar och lever. Akupunktur ger ingen sådan belastning. Det som kan hända om man sätter nålarna fel är att man då inte får någon effekt. Man kan eventuellt få en negativ reaktion, men kroppen kan då reparera det själv på 24 timmar.

Nålen böjer sig
  - Akupunkturnålar är sådant material att de böjer sig. De går inte av om hästen rör sig.
  Till skillnad mot kanyler skär inte akupunkturnålar av nerver om man skulle råka sticka i en sådan. Akupunkturnålen är tunn och fjädrande mot en kanyl som är tjockare. Spetsarna på dem är också olika. En kanylspets är skärande mot en akupunkturnål som har spetsen som ett spjut och går rakt ner.

Träffa punkten
  - Akupunkturpunkten är 1 mm i diameter. Men träffar man inom 10 mm i dm verkar det i alla fall. Sticker man bredvid punkten tar det längre tid, 20 minuter, än om man träffar direkt. Vid exakt träff blir det effekt med detsamma. Det kallas för nålchi. Men nålen ska sitta i 20 minuter oavsett när nålchi uppnås, säger Eddy.
  - Likaså på djupet. Även om man inte sticker ända ner till punkten verkar det ändå. För ytliga punkten på ytan av huden har förbindelse med det organ man vill påverka också. Sedan ligger olika punkter på olika djup, en del ligger djupare, andra ytligare.

20-minuterscykel
  Akupunkturen går i en 20-minuterscykel.
  - En akupunkturnål arbetar i 20 min, sedan är den overksam i tjugo minuter. När man sätter i nålen så börjar den att fungera, den når sitt maximum efter 10 min, sedan går den ner igen, berättar Eddy.

Inte för många nålar
  Eddy är försiktig med att inte sätta för många nålar. För varje nål går det åt energi och kroppen kan inte tillgodogöra sig för många nålar samtidigt. Helst sätter han bara en till 3tre nålar upp till fem.
  - Ska man behandla en häst för flera problem kan man först behandla det ena, ta ur nålarna och sedan behandla det andra problemet. Ha inte för många nålar i taget. Har man många nålar har man i dem en kortare stund. Allt mer än tio nålar är många nålar. Då behandlar man ej i 20 minuter.
  - Energi går åt till akupunkturbehandlingen. Ju mer energi en häst har desto lättare är det att påverka den. En äldre patient med sämre energi sätter man färre nålar på än en yngre patient med mer energi.

Lokalt och distalt
  När man sätter akupunkturnålar kan man antingen behandla lokalt eller distalt. Med lokalt menas att man sätter nålen på det stället där hästen har problemet. Med distalt menas att man sätter nålen på ett ställe men får en verkan på ett annat. Då jobbar man via meridianerna.
  - Man kan jobba med distalpunkter hela tiden utan att vara direkt i själva området. Om hästen exempelvis har en tarminflammation kan man påverka tunntarm och tjocktarm genom att sätta nålar på organpunkter vid ryggraden och få direktverkan därifrån.
  Distalpunkter finns på alla kronränder runt hovarna. Eddy föredrar dessa mot att direkt sticka i till exempel hasen ifall hästen skulle böja på benet.
  - Var lite försiktig. Sätt ej runt leder i onödan. Då är det bättre att använda distalpunkter, säger Eddy.

Bra att kombinera
  - Det är bra att kombinera akupunkturen så att den både påverkar inre organen och det onda området så att du slipper sätta så många nålar, tycker Eddy.
  För den som är nybörjade på akupunktur börjar man med att behandla lokala punkter.
  - Har hästen ont i manken så sätter du en nål i manken.

Moxa på nålarna
  Eddy brukar ofta sätta moxa på akupunkturnålarna. Moxa tillför kroppen energi. De är formade som små kulor som han trär på nålarna och tänder på.
  - Då förstärker man en svag individ eller ett svagt organ genom att ge det energi, förklarar han.


ridsport@aftonbladet.se