Från Hitlers läger till ett heligt krig
Den nya staten räknade bort de gamla invånarna
Den 14 maj 1948 utropas staten Israel och en femtioårig dröm infrias.
  Dagen efter går fem arabiska stater till anfall och världen får ett problem som fortfarande efter femtio år inte kunnat lösas.
  Drömmen blev en mardröm. För palestinierna vägrar låta världen lösa sitt ”judeproblem” på deras bekostnad.

David och Paula Ben Gurion
1948 utropade David Ben-Gurion staten Israel. Han blev också dess första premiärminister. Här är han tillsammans med makan Paula på väg till vallokalen under valet 1949.
Bild: AFTONBLADET
  När den första sionistiska kongressen hölls i Basel 1897 så tänkte man inte på palestinierna. Tvärtom, när kongressen beslöt sig för att kämpa för en ny judisk stat i Palestina så var parollen: Ett folk utan land till ett land utan folk.

Begränsade invandringen
Britterna som fick Nationernas Förbunds uppdrag att förvalta Palestina efter det första världskriget var först positiva till Palestina som ett judiskt nationellt hem. Men så började bråken mellan judarna och araberna redan på tjugotalet och britterna försöker blidka araberna genom att begränsa invandringen av judar.
  Man misslyckas eftersom de judiska organisationerna snart börjar organisera illegal invandring. När världen sedan, 1945, får veta att nazisterna utrotat sex miljoner judar ökar också sympatin för en judisk stat.
  1946 finns det 608 000 judar i Palestina. De utgör 33 procent av befolkningen och äger 10 procent av jorden.
  Och bråken mellan judarna och araberna bara ökar... och ökar.
  1947 deklarerar britterna att de inte längre klarar av situationen och FN föreslår att Palestina delas i två stater. Judarna ska få 55 procent av jorden och araberna, som utgör två tredjedelar av befolkningen och äger 90 procent av marken, ska få 44 procent.
  Araberna avvisar planen. Och nu drar både judiska och arabiska terrorister igång en terrorvåg över landet.

Britterna flyr 1948
Kaos råder, britterna får nog och lämnar landet i maj 1948 och då utropar David Ben Gurion den judiska staten Israel.
Dagen efter går Egyptien, Syrien, Transjordanien, Libanon och Irak till attack. Judarna är numerärt underlägsna men de har länge organiserat en underjordisk armé och är väl förberedda. De vinner en snabb seger på hösten och på våren 1949 sluts vapenvila.
  En vapenvila som blir en katastrof för palestinierna.
  Under kriget hade två tredjedelar av dem fördrivits från sina hem. Nu delas det tilltänkta Palestina upp. Egypten får Ghazaremsan, Transjordanien får västbanken och Israel får 77 procent av Palestina.
  Palestinierna får ingenting. De får inte ens delta i förhandlingar mellan arabstaterna och Israel.
  Men de ger inte upp utan börjar på femtiotalet bygga upp sin motståndsrörelse, Al Fatah, och 1964 bildas PLO, Palestinas befrielseorganisation.
Andra viktiga årtal är:
1967 ockuperar Israel Västbanken och Ghaza.
1979 sluter Egypten fred med Israel.
1987 startar Intifadan, de unga palestiniernas aktiva men obeväpnade kamp i de ockuperade områdena.
1994 , den 4 maj får palestinierna självförvaltning i Ghazaremsan och Jeriko. I augusti sluter Jordanien fred med Israel.
1999: Idag förhandlar Israel med PLO om ett ramavtal som drar upp riktlinjerna till upprättandet av en palestinsk stat. Avtalet ska vara klart år 2 000.
  Den svåraste nöten: Vad ska man göra med de judiska bosättningarna i de ockuperade områdena?
Bosse Sandström

Gandhi
Bild: AP
Det nya Indien
Den 15 augusti 1947 blir Indien självständigt efter över 190 år av brittiskt styre. Nu delas brittiska Indien upp i två nya stater: Det hinduiska Indien och det muslimska Pakistan.
  Symbolen för frigörelsen är Mahatma Gandhi (bilden) som lett kampen mot engelsmännen med hungerstrejker, demonstrationer och civil ohörsamhet. Hans kamp gällde också samförstånd mellan muslimer och hinduer. Men här misslyckades han. 1948 mördades han också av en fanatisk hindu som tyckte att han var för eftergiven mot muslimer. Efter självständigheten utbröt terror mellan muslimer och hinduer. Indien och Pakistan har i dag utkämpat tre krig mot varandra. Konflikterna berör förhållandet till religiösa minoriteter. Samt vem som ska styra över Kashmir.