Nackskott och slavläger blev Stalins modell
I början av trettiotalet drog Stalin upp linjerna för hur han snabbt och med minimala kostnader skulle industrialisera Sovjet samtidigt som han ville krossa all tänkbar opposition. Verktyget blev Gulag, en rysk förkortning av ”Statliga lägerförvaltningen”.
Leo Trotskij
Utrensad – och mördad med ishacka
Leo Trotskij föddes 1879 och deltog i kampen mot tsarväldet först som mensjevik (socialdemokrat).1907 deporterades han till Sibirien men flydde till Frankrike och USA. Tillbaka i Ryssland vid revolutionen 1917 blev han bolsjevik och byggde upp den Röda Armén.
  Efter Lenins död förlorade han maktkampen mot Stalin. Trotskij ville genast försöka sprida revolutionen medan Stalin först ville bygga upp socialismen i Ryssland.
  Trotskijs anhängare rensades ut ur partiet och han själv flydde ut ur Ryssland. En tid vistades han i Norge innan han reste till Mexiko. Där mördades han 1940 med en ishacka av en sovjetagent.
   Det började med kanalbygget mellan Moskva och Volga. Hit skickades en miljon slavarbetare för att bygga den tolv mil långa kanalen för hand. Över 250 000 dog av det hårda arbetet . Många av dem murades in i slussarnas betongväggar.
  1936 drog Stalin på allvar igång de stora utrensningarna inom partiet. Tre-fyra miljoner greps mellan 1936-37. Enligt den främste forskaren av Stalins terror Robert Conquest avrättades 1 700 000 med nackskott.
  Några av dem ställdes inför rätta offentligt, som Stalins forna bundsförvanter Kamenev, Zinovjev, Bucharin och Rykov.

Bönade om avrättning
   En häpen värld fick höra dem erkänna att de konspirerat med trotskister och nazister för att krossa sovjetstaten. Och som en sista förödmjukelse bönade de om att få bli avrättade. Vilket Stalin beviljade.
  En marskalk, sju generaler och halva officerskåren, 30 000 officerare, arresterades och avrättades. Resten försvann i Gulag.
  1938 hade kommunistiska partiets politbyrå 33 medlemmar. Elva dog en naturlig död. Tre mördades. Tre begick självmord. Sexton fick ett nackskott av Stalins hemliga polis
  Ingen kunde känna sig säker. Hitlers nära medarbetare Molotovs hustru Polina satt länge inspärrad utan att Molotov vågade säga något. Landets officiella statsöverhuvud president Michail Kalinins hustru Katarina arresterades och jobbade på ett gulagtvätteri.
  Vanliga människor som inte var med i partiet behövdes kanske inte rensas ut. Men de behövdes i slavfabrikerna.
  Ungdomar på 15-16 år skickades till gulagläger på åtta år för att de stulit tre gurkor ur kolschosens trädgård.
  Krigsänkor och unga mödrar som överlevde genom att tigga eller snatta kunde skickas på läger för parasiteri eller stöld. Småbarnen placerades i spädbarnshus.
  Alla for illa och led i Gulag. Men kvinnorna utnyttjades också sexuellt.

De döda ersattes snabbt
   Jelena Glinka satt 25 år i ett gulagläger vid gruvstaden Norilsk i norra Sibirien. I en dokumentär som visades i svensk TV i år vittnar hon:
  – Vi togs till en så kallad klubb. Där stod männen i kö med sina erektioner, en kö för varje kvinna. Sedan våldtogs kvinnorna av den ene mannen efter den andre. De svagaste kvinnorna dog. Kropparna slängdes utanför i en hög.
I Stalins Gulag var människornas liv bara värda något om de utförde något slavarbete Den vanligaste ransonen var 400 gram bröd och en tunn soppa med fiskrester.
   Klarade man inte arbetskvoten fick man bara 200 gr bröd.
  Om det dog för många av umbärande i lägren så gav man bara order till de olika distrikten att skicka fler dömda.
  I februari 1956 håller Nikita Chrustjov ett tal inför lyckta dörrar vid den 20:e partikongressen som är en hård vidräkning med Stalins terrorregim.
  I dag räknar forskare med att fyrtio miljoner människor gick under i Gulag.
Bosse Sandström