Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetResor
ONSDAG 27 OKTOBER 1999
  

Finland testar tågbälten   

Nu spänner passagerarna på sig säkerhetsbälte på tåget mellan Helsingfors och Uleåborg.
  Bältena har installerats på försök. Än så länge finns inget bältestvång.

   För ett och ett halvt år sedan dog elva människor i en tragisk tågolycka i Jyväskylä i Finland.
  När haverikommissionen utrett olyckan rekommenderade den bland annat att säkerheten i tågtrafiken skulle prövas med bälten för passagerarna.
  Både bilbälten och flygplansbälten har installerats i intercitytåget för att man ska få en uppfattning om vilken sorts bälte passagerarna föredrar.
  Försöket ska pågå ett år och sedan utvärderas.
  


Simone Söderhjelm