Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
LÖRDAG 18 DECEMBER 1999
 

DOKUMENT: Telia-Telenor-fusionen
Aftonbladet avslöjar det hemliga spelet bakom fusionen som sprack
Telaris skulle bli ett av Europas ledande telebolag. Men det avgörande styrelsemötet den 8 december urartade fullständigt.
Det blev upptakten till en såpopera av sällan skådat slag.
Vd Tormod Hermansen förklarade att han vägrade genomföra beslutet att ge svenskarna huvudkontoret för mobiltelefoni.
Han sparkade en radiojournalist i baken och svenska toppchefer krävde hans avgång.
Norge stod plötsligt inför en regeringskris. Ministrarna flög fram och tillbaka mellan Stockholm och Oslo för att sy ihop affären. Till slut tvingades de riva upp fusionen.
Men historien börjar egentligen långt tidigare än så. Aftonbladet har granskat hur den största statliga nordiska affären någonsin havererade.

Huvudrolls-
innehavarna

Lars Berg, 52
Hjärnan bakom affären. Var koncernchef på Telia. Han tog den första kontakten med Tormod Hermansen om ett samarbete med Telenor. Han hoppade av samtidigt som frågan lyftes upp till politisk nivå.
Jan Stenberg, 60
Jan Stenberg är vd på SAS och var fram till fusionsavtalet skrevs under ordförande i den nya koncernen Telia Telenor. Anders Sundström ersatte den sparkade Bengt Westerberg med Stenberg eftersom han som vd på SAS var van vid samarbete över nationsgränserna.
Tormod Hermansen, 58
Den andra hjärnan bakom affären. Var koncernchef i Telenor och blev senare koncernchef i det nya Telia Telenor. Han och Lars Berg fick en mycket nära relation under de hemliga förhandlingarna i Sigtuna.
Bengt Westerberg, 56
Var styrelseordförande i Telia. Efter det första fusionsförsöket sparkades han av Anders Sundström som bytte ut honom mot Jan Stenberg, vd på SAS.
Anders Sundström, 47
Var näringsminister under de första förhandlingarna mellan Telia och Telenor. Han fick aldrig vetskap om de nya hemliga förhandlingarna mellan Lars Berg och Tormod Hermansen under våren och hösten 1998.
Björn Rosengren, 57
Fick som nybliven näringsminister veta av Jan Stenberg och Lars Berg att nya hemliga förhandlingar hade pågått mellan Telia och Telenor. Några dagar senare tog han kontakt med sin norske kollega Odd Einar Dörum.
Jan-Åke Kark, 53
Jan-Åke Kark värvades från Ericsson när Lars Berg hoppade av. Jan-Åke Kark fick aldrig samma relation till Tormod Hermansen som Lars Berg hade haft. När Kark kom till Telia hade förhandlingarna redan lyfts till politisk nivå.

Jan-Åke Kark i stor intervju: Jag känner mig lättad
– Om Lars Berg stannat hade det gått vägen
Teleaffären mellan Norge och Sverige havererade den 20 november – förra året.
  Då hoppade den svenske koncernchefen Lars Berg av.
  Han hade under flera månader fört hemliga och mycket framgångsrika samtal med sin norske kollega Tormod Hermansen. De träffades i Sigtuna, i Köpenhamn och hemma hos Lars Berg.
  Men när politikerna tog över förhandlingarna hoppade hjärnan bakom affären av.
   September 1997. Telias koncernchef Lars Berg hade fått information om att Tele Danmark var på väg att gå ihop med den amerikanska telejätten Ameritch. De hotade att bli den dominerande teleaktören i Norden.
  Detta vid en tid då mobiltelefoni och internet precis nått sitt stora genombrott.
  Norska Telenor hade tidigare haft ett nära samarbete med Tele Danmark och behövde en ny partner.
  Lars Berg insåg snabbt möjligheten som öppnade sig. Han ringde upp Telenors koncernchef Tormod Hermansen – och föreslog att de skulle börja samarbeta.
  Politikerna informerades och började förhandla.
  Men den 20 februari 1998 meddelade dåvarande näringsminister Anders Sundström på en presskonferens på Arlanda att förhandlingarna hade avbrutits.
  Beskedet kom överraskande – så sent som den 23 januari hade statsminister Göran Persson uttalat sig optimistiskt om arbetet efter att ha träffat sin norske kollega Kjell Magne Bondevik på ett toppmöte i Riga.

Jag minns att Sundström sa att flaggan var för viktig för norrmännen
  Enligt en centralt placerad källa ansåg näringsminister Sundström att norrmännen var alltför nationalistiska.
  – Jag minns att Sundström sa att flaggan var för viktig för norrmännen.
  Sundström är i dag något mer försiktig:
  – Vi betonade de affärsmässiga aspekterna, norrmännen de statliga och regionala.
  
* * *
  Dagen efter att fusionen hade spruckit satte sig koncernchefen Lars Berg i bilen tillsammans med sin hustru Gunilla för en helg på Selma Lagerlöfs Spa i Sunne.
  Lerinpackningar, långa promenader, goda middagar. Besvikelsen började redan lägga sig.
  Ett par veckor senare satt Lars Berg i Oslo och tog en öl med Tormod Hermansen. Det visade sig att båda tyckte det var tråkigt att samarbetet inte hade fungerat.
  Berg nappade nu på varje inbjudan han fick från Oslo om att delta i seminarier, work-shops och föreläsningar.
  – Så fort det rörde Norge sa jag ja. Det gav mig en möjlighet att träffa Tormod Hermansen, sa Lars Berg i interntidningen Televärlden.
  Redan på en IT-konferens i mars tog Lars Berg sin norske kollega åt sidan. Han föreslog att de – utan politikernas inblandning – skulle återuppta diskussionerna.
  ”Det krävdes mycket mod från Bergs sida. Frågan var vid det här läget mycket prestigeladdad”, säger en av Aftonbladets källor.
Tormod Hermansen var inte ointresserad. Både Hermansen och Berg kände att Telia och Telenor skulle ha mycket att vinna på en affär.
De bestämde sig för att fortsätta diskussionerna i största hemlighet. Helt utan politikernas – och även sina närmaste kollegers – vetskap.
  
Offentligt sa de båda att en fusion inte alls var att tänka på.
  
* * *
  Sigtunastiftelsens konferensanläggning norr om Stockholm kom att bli det hemliga högkvarteret för samtalen. Där träffades Lars Berg och Tormod Hermansen under stort hemlighetsmakeri ett tiotal gånger under sommaren och hösten 1998.
  Ibland träffades de även i Köpenhamn och några gånger hemma hos Lars Berg. Ingen fick kännedom om att de hade fortsatt kontakt. Inte ens deras närmaste medarbetare.
  Under försommaren bestämde de sig för att anförtro planerna till var sin kollega. De behövde ta in några fler i samtalen, några som kunde sätta sig ner och konkretisera tankarna. I slutet av sommaren drog de även in sina respektive styrelseordförande i samtalen.
– Den här gången började vi i andra änden. Vi bestämde oss för att pröva idén utifrån företagsmässiga kriterier, inte politiska, sa Lars Berg.
  
Tormod Hermansen valde Kjell Stahl som var hans personliga rådgivare sedan februari samma år. Stahl kom till Telenor 1994 och hade innan dess bland annat varit direktör för universitetet i Oslo.

Lars och Tormod gick mycket långt när de diskuterade
  Lars Berg pekade ut sin personaldirektör Jan-Mikael von Schantz. Han hade tidigare arbetat på Ericsson och hade varit ansvarig för organisationsutvecklingen på Telia i ett och ett halvt år.
  
* * *
  Valet av den kristna konferensanlägningen Sigtunastiftelsen var naturligt för Lars Berg. Han är själv mycket intresserad av livsåskådningsfrågor.
  Hermansen och Berg lärde känna varandra på djupet.
  Ibland träffades bara de – ibland var de där tillsammans med Jan-Mikael von Schantz och Kjell Stahl. Och ibland träffades bara Stahl och von Schantz.
– Lars och Tormod gick mycket långt när de diskuterade sina värderingar, sina bakgrunder som ledare och även som människor, sa Kjell Stahl när de hemliga samtalen var avslutade.
  
I samtalen mellan Hermansen och Berg kostade sig båda på att även vara självkritiska.
– Det är riktigt att svenskarna tänker mer affär och att vi i Norge tänker mer politik. Även om det inte tänks så mycket politik i Oslo, så tänker man väldigt mycket politik i Sogn och i Nordnorge, sa Hermansen efteråt.
  

* * *
  Anders Sundström hade inte heller han helt gett upp hoppet. Bengt Westerberg fick sparken som styrelseordförande och ersattes av SAS-chefen Jan Stenberg.
  – Stenberg var van vid att bygga allianser och kunde ju som SAS-chef dessutom Norge, säger Sundström.
   Men när Anders Sundström inte fick ta hand om det nya stora näringsdepartementet efter valet hösten 1998 kastade han in handduken.
  Lars Berg hoppades nu få med sig den nye näringsministern Björn Rosengren.
  – Det är ju ändå bolagets ägare som måste avgöra den här affären, konstaterade Lars Berg. Vi väntade in valresultatet så att vi visste vem det var vi skulle prata med.
  Den elfte november skulle Rosengren träffa sin norske ministerkollega Odd Einar Dørum på ministermöte i Oslo. Bara någon dag innan gick Lars Berg upp på näringsdepartementet tillsammans med styrelseordförande Jan Stenberg. De la papperen på bordet och berättade hur långt de hade kommit i diskussionerna med norrmännen.
  Likadant gjorde Hermansen inför ministermötet. Han knackade på hos Odd Einar Dørum och förklarade att det var värt ett nytt försök att gå samman med svenskarna.
  På ministermötet tog Rosengren sin norske kollega åt sidan. De fann inte varandra som Hermansen och Berg. Men de bestämde sig för att driva frågan vidare.
  
* * *
  Den 20 november 1998 slutade Lars Berg plötsligt som vd på Telia. Det hade då bara gått ett par dagar sedan frågan om en fusion hade lyfts upp till politisk nivå.
  Lars Berg meddelade att han hade fått ett toppjobb i den tyska industrikoncernen Mannesmann. Enligt flera centralt placerade källor var avhoppet dödsstöten för hela projektet.
   – Om Lars Berg stannat hade det här gått vägen. Han är mycket visionär och entusiastisk. Han var lokomotivet i hela arbetet, säger en person med mycket god insyn i förhandlingarna.
  
Lars Berg har själv sagt att skälet till hans avgång endast var var att han inte kunde tacka nej till det fina erbjudande från Mannesman. Men andra källor hävdar att det låg mycket mer än så bakom hans avhopp.
  En källa säger:
  – Det blev svårt för honom att stanna efter att den första fusionsrundan sprack. Dessutom hade han mycket bättre personkemi med Anders Sundström än med Björn Rosengren.
  – Ambitionen att bygga upp ett helt nytt bolag och lämna gamla lojaliteter bakom sig sprack när Lars lämnade skeppet. I stället fick vi två grupper som försvarade var sitt gammalt företag. Så var det aldrig tänkt.
  En person med god insyn i affären säger att ytterligare ett problem var att Berg inte hade involverat andra Teliachefer i projektet.
  – Vissa kände sig utanför och var därför skeptiska.
  
* * *
  Jan-Åke Kark värvades till Telia för att ersätta koncernchefen Lars Berg. Men den relation som Lars Berg hade med Tormod Hermansen infann sig aldrig hos Kark.
  Jan-Åke Kark kom snart också i luven med Jan-Mikael von Schantz. Han hade varit den ende svensken – förutom Lars Berg – som hade skött samtalen med norrmännen.
  Jan-Mikael von Schantz tvingades sluta.
  I januari 1999 gjorde den svenska och norska regeringen offentlighet av planerna på ett samgående. Men det gemensamma bolag som nu skulle förverkligas var något helt annat än det som den avgående koncernchefen Lars Berg hade planerat för tillsammans med Tormod Hermansen.
  Efter att fusionen hade lyfts till politisk nivå blev det alltmer uppenbart att det inte längre handlade om en gemensam nordisk telekoncern. Nu var det snarare fråga om två separata bolag – ett norskt och ett svenskt – under samma tak.
Det gick så långt att ägarna tvingades skriva in i avtalet hur man skulle agera om styrelsens ledamöter började rösta efter nationsgränserna.
* * *
  Men på lägre nivå gick det som på räls i fusionsarbetet. Eftersom affären ännu inte hade fått EU:s godkännande beslöts att avsätta ett ”integrationsteam” för att arbeta på neutral mark.
  Telia och Telenor hyrde in sig i en gemensam lokal i World Trade Center i Stockholm. Där satt sju personer – fyra svenskar och tre norrmän – och arbetade med fusionen på heltid. Svensken Per Tjernberg blev ledare för gruppen sedan Jan-Mikael von Schantz slutat.
  De arbetade frånskilda från sina tidigare kollegor. Det var viktigt att de inte tog del av diskussionerna på respektive bolag förrän EU hade gett sitt godkännande till fusionen.
  I november i år flyttade teamet från World Trade Center till Telia Telenors nya gemensamma kontor i Nacka strand. De trodde sig då ha fullföljt sin uppgift – att integrera de två bolagen i varandra.
  På Telecom-mässan i Genève ordnade Telia och Telenors medarbetare stor bröllopsfest. Telenors Jon Fredrik Baksaas och Telias Jan-Åke Kark spexade inför tv-kamerorna till Stevie Wonders ”I just called to say I love you”.
Därefter korkade de norska och svenska medarbetarna upp champagneflaskorna. Sju damer från Telia och sju män från Telenor sjöng på melodin ”Flickan i Havanna” – ”Telia og Telenor, norrbaggar och søta bror, Tre Kronor og olje, det måtte jo bli bra. La oss gifte oss i dag, det gir alle velbehag”.
  

* * *
  Men på politisk nivå började fusionen lukta alltmer av nationella hänsynstaganden.
  Det sammanslagna Telia och Telenor som växte fram var mycket långt från den nordiska telekoncern som Lars Berg och Tormod Hermansen hade skissat på.
  I både Norge och Sverige beskylls Tormod Hermansen ofta för att vara en politruk som har fått sina jobb endast på politiska meriter.
  Beträffande Telia och Telenor drev han dock – åtminstone tills han blev uppläxad av de norska politikerna – den mycket opolitiska linje som han och Lars Berg hade skissat upp. Om att det nya bolaget endast skulle drivas på marknadsmässiga villkor.
  – De som satsar pengar i bolaget behöver inte vara rädda för att vi kommer att föra någon regionalpolitik, sa Hermansen.
  De politiska reaktionerna lät inte vänta på sig. Senterpartiet, som var ett av de tre regeringspartierna i Norge, gick i taket över Hermansens uttalanden och regionalminister Ragnhild Queseth Haarstad fick rycka ut och lugna sina partikamrater.
  Det mest talande exemplet på hur affären hade politiserats var hur Björn Rosengren uttalade sig när han trodde att tv-kameran hade stängts av.
  – Norrmännen är ju egentligen den sista Sovjetstaten.
  
* * *
  Det var några grader kallt och lätt snöfall i Stockholm då Telia Telenors styrelse samlades till en topphemlig slutmangling i det nyinköpta Tändstickspalatset i centrala Stockholm på förmiddagen den 8 december.
Ett möte som blev inledningen till finalen i den såpopera som den ansedda brittiska affärstidningen Financial Times beskrev som en ”cirkus, fars, katastrof och mardröm”.
  
Dagen efter mötet kände sig ledningen på Telia tvungen att börja skissa på en reservplan. Den planerade nu för hur den skulle kunna gå vidare utan norrmännen.
  Det gemensamma nordiska bolag som Lars Berg och Tormod Hermansen hade skissat på ute i Sigtuna var sedan länge försvunnet.
  Det försvann med Lars Berg.detta har hänt
september 1997
Lars Berg ringer till Tormod Hermansen och föreslår ett samarbete.
oktober
Näringsminister Anders Sundström började fundera på en samarbetspartner åt Telia.
november 1997 – januari 1998
Politiska förhandlingar om ett samgående pågår.
21 januari
Norska regeringen avbryter förhandlingarna.
22 januari
Norska stortinget tvingar sin regering att fortsätta att förhandla.
20 februari
Anders Sundström meddelar att hela affären har blåsts av.
mars
Lars Berg och Tormod Hermansen träffas på en IT-mässa i Oslo. Berg föreslår att de ska återuppta förhandlingarna.
maj
Bengt Westerberg sparkas som styrelseordförande i Telia. Ny styrelseordförande blir SAS-chefen Jan Stenberg.
sommaren
Tormod Hermansen och Lars Berg träffas på ett tiotal hemliga möten – i huvudsak i Sigtuna.
9 november
Rosengren informeras om Telia och Telenors hemliga planer.
11 november
Rosengren diskuterar planerna med sin norske kollega Odd Einar Dørum. De politiska förhandlingarna är åter i gång.
20 november
Lars Berg bestämmer sig för att lämna Telia för tyska Mannesmann.
20 januari 1999
Ett avsiktsavtal undertecknas mellan länderna.
30 mars
Regeringarna presenterar ett färdigt fusionsavtal.
23 september
Förhandlingarna är så gott som i hamn. Rosengren kallar norrmännen för den sista Sovjetstaten.
24 september
Rosengren ber norrmännen om ursäkt för sitt uttalande.
19 oktober
Ett slutavtal skrivs.
8 december
Styrelsemötet slutar i kaos. Norrmännen vägrar acceptera att huvudkontoret för mobiltelefoni placeras i Sverige.
9 december
Tormod Hermansen meddelar att han inte tänker genomföra styrelsens beslut. Hermansen sparkar en journalist i baken.
10 december
Telia Telenors båda vice vd:ar Marianne Nivert och Stig-Arne Larsson begär att Hermansen avgår.
16 december
Fusionen mellan Telia och Telenor spricker.

Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
tips: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77
växeln: 08-725 20 00


   

   
  FLER NYHETER