Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
TORSDAG 21 OKTOBER 1999
  

Upprustat för halv miljard – nu skrotas F10


- Vi tvingas lämna moderna och nyinvesterade anläggningar
  Försvarsminister Björn von Sydow och Centerns Lennart Daléus presenterade i går nedrustningen av försvaret.
Hjälp Så ser du RealPlayer G2-film
ÄNGELHOLM. Splitternya rullbanor, gator, kontorshus, elevhem, tvätthall. Hangaren slutbesiktigades i veckan, motorprovhuset invigs till jul.
  På kort tid har skattebetalarna satsat nära en halv miljard kronor på F10 i Ängelholm.
  I går kom dråpslaget – flottiljen läggs ner.
  
Stämningen i den väldiga hangaren är dämpad. Bakom överste Tomas Fjellner står det modernaste svenskt försvar kan uppbringa – Jas 39 Gripen.
  Det är presskonferens. Flottiljchefen ska berätta om den militära arbetsgruppens förslag att lägga ned hans förband.
  – Jag förstår inte alls beslutet, säger han.
  Tomas Fjellner kom själv till F10 så sent som den 1 oktober. Hans första uppgift blir nu att förbereda avvecklingen av förbandet.
  För tre veckor sedan var stämningen betydligt gladare. Då landade det första Jas-planet på F10. Det bjöds på specialbakad Gripentårta, Fortifikationsverkets vd överlämnade symboliskt lokalerna till flottiljen, 1 000 gäster var inbjudna.
  Dessutom stod krigsflygskolan klar, som efter nedläggningen i Ljungbyhed flyttat de fem milen till Ängelholm.

Modernaste flygflottiljen
  
Överstelöjtnant Per Malmrup är ansvarig för alla nybyggnationer på området. Han visar det som i dag är Sveriges allra modernaste flygflottilj.
  Vi går genom bländande blanka och nya lokaler. Nya taxibanor, uppfräschade rullbanor, ett nybyggt kontorshus som slutbesiktigades nu i veckan.
  Den nya motorprovhallen är inte ens klar. Den invigs i december.
  På tre år har svenska skattebetalare satsat sammanlagt 361,5 miljoner kronor på F10. Lägg därtill de investeringar som redan är beslutade och summan hamnar på 446 miljoner kronor.
  Närmare en halv miljard. En vanlig skattebetalare skulle behöva 6 861 år att betala den notan. Utan ränta.
  Pengarna hade räckt till att finansiera utbildningen av Ängelholms alla grundskoleelever i två år.
  Men i går kom beskedet från regeringen och den militärpolitiska arbetsgruppen. F10 läggs ned.
  Krigflygskolan, som för bara två år sedan placerades av samma politiker i Ängelholm, flyttar till Uppsala. Gripendivisionerna, som av politikerna förlades till F10, flyttas till Kallinge i Blekinge.
  Problemet är att lokalerna inte kan flytta med flygplanen. Samma investeringar som nu har gjorts i Ängelholm måste därför göras om femton mil bort i Kallinge.
  – Det är inte mycket som kan flytta. Möjligen verktygsboxarna, säger Per Malmrup.

Fler miljonsatsningar
  
F10 stängs den 1 juli 2003. Innan dess ska ytterligare en Jas-division utbildas i Ängelholm.
  Men då räcker inte dagens investeringar. Alltså måste det den närmaste tiden göras ytterligare miljonsatsningar på en flottilj som egentligen ska läggas ned.
  I kommunhuset sliter kommunalrådet Else Ekblom sitt hår:
  – Jag är moderat, kvinna och har inte samma ingångar i regeringen som de socialdemokratiska kommunalråden. Nu är det hög tid för oss att skrika högt.
  Men kanske är det redan för sent. Socialdemokraterna och centerpartiet är överens. Om en månad läggs propositionen.

Hela notan för Jas-projektet
Statens investeringar i på F10 i Ängelholm sedan 1996:
Krigsflygskolan
Elevhotell, nybyggt: 8 miljoner kronor.
Hangar ombyggd till personalutrymme/skolsalar: 8,5 miljoner kronor.
Jas-systemet:
Bansystem. Ny toppbeläggning på rullbanorna, nytt dräneringssystem etc: 40 miljoner kronor.
Taxibanor: 12 miljoner kronor.
Elnät till Jas-systemet: 20 miljoner kronor.
Omläggning till fjärrvärme: 10 miljoner kronor.
Nybyggd hangar till Jas-planen. Nybyggd flygtjänstbyggnad och nybyggt förråd: 124 miljoner kronor.
Tvätthall för Jas-planen: 11 miljoner kronor.
JAS-platta (uppställnings/tankplats för flygplanen utanför hangaren): 19 miljoner kronor.
Motorprovhus: 25 miljoner kronor.
Larmanordningar: 7,5 miljoner kronor.
Investeringar i data/telekommunikation samt bredband: 5 miljoner kronor.
Teknisk försörjning för Jas-systemet: 8 miljoner kronor.
Inventarier: 3 miljoner kronor.
Verkstadsutrustning: 2,5 miljoner kronor.
Brandsläckningsanläggning: 8 miljoner kronor.
Summa: 311,5 miljoner kronor.
Utbildningsinvesteringar: 50 miljoner kronor.
Totalt: 361,5
miljoner kronor.
Återstående investeringar:
Byggnader/materiel: cirka 50 miljoner kronor.
Utbildning av Jas-2 division: 35 miljoner kronor.
Totalt: 446,5 miljoner kronor.Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
telefon: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77


   
  FLER NYHETER