Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
ONSDAG 20 OKTOBER 1999
  

Hela chattet med Björn von Sydow och Lennart Daléus


Centerledaren Lennart Daléus och försvarsminister Björn von Sydow

Björn von Sydow : stiger in
:kalle säger: hur motiverar ni nedläggningen av F 10 när nära nog 300 milj kr har investerats där under de senaste 3 åren?
Björn von Sydow : stiger in
: Markus Lehtonen frågar: På mönstringen bestämdes det att jag ska rycka in nästa sommar. Men nu ska A3 dit jag skrevs in läggas ner. Kommer den kull som nu ligger inne bli den sista som utbildas på de förband som ska läggas ner?
Björn von Sydow : stiger in
: Pelle säger: När blir det klart vilka myndigheter som flyttas?
: Rickard undrar: Hur sker urvalet av vilka regementen som får vara kvar?
Björn von Sydow : stiger in
säger: Hej. Starkt av er att klara av en så här tuff försvarsuppgörelse. Nu börjar vi planera inför morgondagens försvar. Jag funderar kring; varför inte låta kvinnor göra allmän värnplikt och inte bara frivillig så kan vi
Björn von Sydow säger: hej
Björn von Sydow säger: Du kommer få besked senare - krigsförbanden omstruktureras successivt.
Björn von Sydow säger: Kalle: de militära skälen talar på lång sikt för att Kallinge är bättre och det kan också gälla miljöskälen. Vad den gjorda investeringen beträffar får vi se slutresultatet när fastigheterna har hanterats.
Björn von Sydow säger: Markus: det är för tidigt att säga för mig- Du kommer få besked senare.
lennart daléus : stiger in
Björn von Sydow säger: Pelle: det kommer senare. Vi vill ha en lika korrekt process med personalken som den vi har med försvarets.
lennart daléus säger: hej nu är jag här beredd att ta emot frågor
Björn von Sydow säger: Andreas: Jag tycker den frågan är verkligen viktig men det är så mycket förändringar med det vi har att jag inte kunnat ta upp den till behandling.
: Håkan.Halin undrar: Hej! Hur kan Ni som ministrar i Sverige lura alla civilt anställda i försvaret??? Då menar jag,vi blev lovade samma förmåner och skyldigheter som militärerna,när vi genomgick kompatantutbildning och blev krigspl
: RR undrar: till björn: kommer IB2/A9 vara kvar?
Björn von Sydow säger: Tyvärr kan jag inte svara på det för jag känner inte till bestämmelserna.
: RR frågar: hur många kommer göra värnplikten i fortsättningen?
: Tomas säger: Blir det några personalminskningar på K1 i Sthlm?
lennart daléus säger: mellan 16.000 och 18.000 kommer framöver att göra värnplikten
: Daniel Svensson säger: Vad har Sveriges försvar för syfte i framtiden?
lennart daléus säger: K1 flyttas till Kungsängen
Björn von Sydow : stiger in
: Janne frågar: På vilket sätt kommer Boden att kompenseras vid nedläggningarna?
: emma frågar: Skulle inte vi kunna lägga ner fler regementen i sverige, Efter som den så kallade fi inte finns längre?
lennart daléus säger: Sveriges försvar ska i framtiden värna våra värden i Sverige och internationellt möta framtidens hot och risker
lennart daléus säger: Boden kommer att få minst 75 statliga och 300 privata jobb
:Anna säger: Hej! Är en 33-årig tjej från Sollefteå som är arbetslös sedan ett halvår. Trots en god utbildning och fina meriter får jag inte jobb i kommunen. Nu blir krisen än värre. Varför ska jag inte sticka till Stockholm som alla
lennart daléus säger: Emma! Vi har gjort en bra avvägning. Det ska inte läggas ned fler regementen under överskådlig tid,
Johan undrar: Hur känns det för dig Lennart, med din bakgrund som elitsoldat att överhuvudtaget medverka till stora nedskärningar i försvaret?
Björn von Sydow säger: Anna: Valet är ditt eget, men nu skall det bli jobb, också privata och jag tror ju att Sollefteå måste kunmna få en mera allsidig arbetsmarknad.
: Mikael Claesson säger: Är det bara av besparings-skäl som mycket inom försvaret ska läggas ned?
lennart daléus säger: Anna! Det kommer att skapas 600 arbetstillfällen i Sollefteå.
Björn von Sydow säger: Mikale: Nej, vi måste ha ett försvar som svarar mot de hot vi har idag, inte för tio år sedan
:Rickard säger: Har Sverige någon hotbild just nu?
lennart daléus säger: Johan! Även elitsoldater måste forma försvaret efter hotbilden.
Björn von Sydow säger: Rickard: inte direkt men vi måste alltid avskräcka från nutida former av väpnade angrepp
lennart daléus säger: Mikael! Besparingarna ska göras därför att vi ska nå den lämpliga storleken på försvaret i förhållande till hotbilden.
: kristoffer wendel undrar: Omfördelningen av personal är ett problem som man måste lösa. Försvaret besitter stora erfarenheter och kunskaper om bland annat ledarskap. Vad har de för möjligheter att konkurera på arbetsmarknaden? Vad fö
: erikhood undrar: Hur kan ni besluta att lägga ner större delen av Bodens förband, det är ett gigantiskt bakslag för hela regionen? Vore det inte bättre att plocka lite här och där?
Björn von Sydow säger: Kristoffer: jättetora möjligfheter tror jag. Det blir också insatser för att skola in officerare till lärare
: Daniel Svensson säger: Vad är den långsiktiga planen för Sveriges försvar?
lennart daléus säger: Erikhood! Det är inte fråga om att plocka här och där utan att istället göra en lämplig försvarsorganisation
Björn von Sydow säger: Daniel: den finns i dert som riksdagen behandlade i våras och som vi nu ger praktisdk form .
: Erik Franzen Lv3 undrar: Jag skulle vilja ha ett ytterliggare förtydligande varför Lv 6 valdes framför Lv 3. Tycker att de argument som framlagts hittils är rätt genomskinliga. Min åsikt är att detta beslut grundar sig oerhört mycket
: Ruben frågar: Kommer jag att hamna i utbildningsreserven eftersom det regemente som jag utbildades på läggs ner?
Björn von Sydow säger: Ruben: det beror på din utbildning och skulle jag bedöma ålder.
: a-dyk säger: Hur stora bidrag är det tänkt att de olika nedläggningsdrabbade områdena får?
lennart daléus säger: Erik. Det finns en utvecklad garnison i Halmstad och bättre förutsättningar för att vidmakthålla kompetensen för ROBOTSYSTEM 77/97
: Johan J frågar: När är det tänkt att nedläggningarna ska äga rum?
Björn von Sydow säger: Johan: de börjar i mittenb av nästa år.
lennart daléus säger: a-dyk! Varier mellan orterna.
: sollefteÃ¥ säger: hej hur kan ni lägga ner sollefteå som har bättre träningsmöljligheter en östersund sollefteå hade bättre värnplikthet dom har räddningskolan?
Björn von Sydow säger: Sopllefeå: vi har vägt i hop alla omständigheter och det måste bli minskningar nu när säkerhetsläget är bätter än för tio år sedan
lennart daléus säger: sollefteå! Östersund har bättre militära förutsättningaar i ett längre perspektiv.
: batman,25 undrar: är det inte bättre att ha en elitstyrka med bara sådanna som vill göra en sådan tjänst?
Björn von Sydow säger: Batman nejnejmensan!
:Ipren 400mg undrar: varför överhuvudtaget dra in på försvaret??(inte så insatt...)
:Nils Andersson frågar: Hur blir flottan representerad på västkusten? Här finns ju de två största hamnarna?
Björn von Sydow säger: iprenn: säketrhetsläget är bätter äön för tio år sedan. Ryssland är inte Sovjet varken politikst eller militärt
: Sverker säger: Hur passar alla nedskärningar och avrustningar med de rådande försvarsdoktrinerna? Ska Kalixlinjen ersättas med ett linje två-alternativ: Invardera nu så tar vi ställning till det om 25 år?
lennart daléus säger: Nils! Tillfällig fartysbasering i Göteborg - och så KA4,
säger: Jag hörde inledningen på Ekot alldeles nyss. Försvarsministern påstår att Sverige kommer att ha ett starkt försvar även med den nya grundorganisationen. Vems är den bedömningen? Departementets, eller har även
lennart daléus säger: Sverker! Anpassning stämmer med den säkerhetspolitiska situationen.
: åke frågar: Hur kunde "dödslistan" läcka ut två dygn innan? Vad är det för sätt att behandla de berörda anställda?
Björn von Sydow säger: Henrik: Ja, försvaresmakten anser att det nya försvaret ör tillräckligt starkt inte minst i närtid. Jag har gjort styrekjä,förelser med Storbritannien och Frankrie.
säger: Lennart: Hur kommer det sig att du som företräder ett borgerligt parti kan tillåta nedskärnignarna i försvaret. Det råder fortfarande instabilitet i europa? Titta bara på Rysslans som har ett kolli vid makten.
lennart daléus säger: åke! Jag tycker det var trist att arbetsgruppens material "läckte".
:Peder undrar: hur de värnpliktiga ska kompenseras nu när allt färre personer genomför sin värnplikt och därmed förlorar värdefull tid i förhållande till sina kamrater?
Björn von Sydow säger: peder bra frpåga. vi tar upp den saken i vårt förslag till riksdagen om en månad.
lennart daléus säger: Bengan! Alla partier gör samma säkerhetspolitiska bedömning, Vi vågar ta de ekonomiska och strukturells konsekvenserna,
:Rickard undrar: Klarar sig ett land som Sverige verkligen "nästan" utan försvar? Hur länge kan man fortsätta att "skära"? Hur ser framtidens krig ut?
säger: Hur mycket kommer Sverige spara i coh med nedskärningarna, eller kommmer vi spara något överhuvudtaget m.a.p den arbetslöshet som uppstår?
Björn von Sydow säger: richard vi kommer ha ett försvar som verkligen är stort!!!Inte alls nästan inget!! Hur det fra,mtida kriget föres är något som vi har systemstiska studier och forskning kring.
: urban lundqvist säger: Varför har vi inte en yrkesarme i Sverige?
lennart daléus säger: Bengan. Vi kommer under en treårsperiod spara 8 miljarder som kommer aqtt gå till vården
: Jonas säger: Blir inte Gotland lite väl sårbart ?
Björn von Sydow säger: urban ett stort land med en liten befolkkjning Vi kan aldrig få fram en yrkesarme för våra behov.
:Nils undrar: kommer A9 och/eller I2 i kristinehamn att läggas ner
lennart daléus säger: Jonas. Gotland kommer att försvaras. Delar av en brigad kommer att utbildas där,
: Joakim Jidemo säger: Hej! Skall inte ni företräda vad folket vill? Jag tror knappast att det är folkets vilja att lägga ner det Svenska försvaret?
lennart daléus säger: Nils! A9 blir kvar och I2 läggs ned,
:Johan undrar: Vad jag förstår ryms JAS-projektet inom försvarsbudgeten. Var det aldrig aktuellt att skära ned i det istället för att lägga ned regementen?
säger: Lennart: Har du någonsin gjort lumpen?
:Philip säger: hej Lennart, vet något om andra ubåtsdivitionen i Karlskrona? Vad händer med den?
lennart daléus säger: Joakim! Jag tror människor i Sverige vill ha en försvar som är anpassat efter de tänkbara hoten. Det blir det nu,
Björn von Sydow säger: jpohan vi behöver fluygstridskrafter mycket lång tid framåt och svenska försvaret är enda kunden än så länge. Det behövs en volym för att hålla uppe trovärdigheten i detta system.
lennart daléus säger: Bengan! Jag låg 15 månader som kustjägare i Vaxholm.
: Fredrik frågar: Vad tycker ni båda är viktigast i dagsläget..? säkerhetspolitik eller arbeten...
lennart daléus säger: Fredarik. Säkerhetspolitik när det gäller att dimensionera försvaret, Sysselsättning för oss alla,
Björn von Sydow säger: fredrik: säkerehetspolitik är utgångspunkten för satt diemnnsionera försvaret. Jobb är jätteviktigt för oss som bor i Sverige.
: pata säger: Björn von Sydow borde vara ärlig när han pratar om förhållandet mellan F 10 och F 17 annars faller idén med den här chatten. Inte är väl Kallinge bättre på sikt varken miljömässigt eller militärt. Anar man arbetsmarknadsp
: Henke__ frågar: Varför ägnar ni er åt regionalpolitik överhuvudtaget, som t.ex. när ni lägger ned I22 i Kiruna trots att de har ett bättre utbildningsresultat än K4?
Björn von Sydow säger: pata jag är ärlig i vad jag säger.
:conny frågar: Har vi inte redan dragit ned försvaret till långt under den punkt där vi enbart kan försvara en mindre del av landet? Detta är väl knappast förenligt med Centerns starka fokus på att hela landet skall leva (=försvaras).
lennart daléus säger: Henke, Sammanvägningen pekade på K4.
: Linus säger: Vilken utbildning ska man helst gå om man tex vill bli utrikesminister?
lennart daléus säger: Conny, Hela landet kan och ska försvaras,
: PÃr Dahlbom säger: Hej Lennart Varför har du inte vidtagit några åtgärder för att stödja Norrtälje när nu ditt parti avser lägga ner Lv3
Björn von Sydow säger: linus utbildning är ju bra för det mesta men utrikesminister är något som kräver något i grunden ytterligare: omdömesförmåga.
lennart daléus säger: Pär. Jag och centerpartiet stöder en klok uppbyggnad av grundorganisationen inklusive luftvärnet,
rywrb säger: Hej! Jag undrar hur många värnpliktsplatser som försvinner?
Björn von Sydow säger: rywrb formellt ca 20000 men vi har nu ca 16-18 ooo i verkligeten och det fortsätter vi med.
: Urra säger: Vad finns det för hotbild mot sverige idag?
peval säger: varför sådan stocholmsdominans av försvaret efter de föreslagna neddragningarna.
Björn von Sydow säger: urra ingen konkret men vi måste alltid ha en gard och avskrcka med - och använda i fredsfrämjanade missioner typ Kosovo
och (mp) att påverkas nu när regeringen gör upp med (c) i försvarsfrågan?
lennart daléus säger: peval! Balansen mellan verksamhet i Stockholm och på andfra håll i landet stämmer med den balans försvaret bör ha i sin grundorganisation anser vi.
: palle frågar: Hu kan ni vara säkra på att det blir minst 300 privata jobb?
Björn von Sydow säger: peder vi arbetar iun te med vp o h mp i försvarsfrågfan- det klarades ut efter valet 1998.
lennart daléus säger: palle. Vi kommer att sätta in alla de stimulansåtgärder som behövs för att nå det målet.
Chattansvarig Tack för alla frågor, vi ses igen nästa gång vi har chattgäster.


Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
telefon: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77


   
  FLER NYHETER