Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetKvinna
FREDAG 10 SEPTEMBER 1999
  

”Ge polisen mera makt”

Margareta Winberg, Mona Sahlin och Laila Freivalds.
Författaren och journalisten Liza Marklund, som skrivit om kvinnovåld i 15 år: Varför är ni så förvånade över morden?
”Min kvinna var livrädd.” Thomas misshandlade sina kvinnor: Jag skäms så fruktansvärt.
Annelis man lät en torped slå henne. ”En natt vaknade jag av att det brann i hela lägenheten.”
Sverige, torsdag kväll den 9 september 1999: 85 kvinnor och 44 barn håller sig gömda.
”Ge polisen mera makt.” Så vill ministrarna stoppa våldet mot kvinnorna.
Så vill ministrarna stoppa kvinnovåldet
Kvinnofridslagen ses över, attityder ska förändras och riskbedömningar förbättras. Åtgärder som tar tid, tid som de tre mördade småbarnsmammorna inte längre har.
  – Det enda som hade kunnat rädda dem var att polisen skulle ha haft metoder, makt och resurser att ägna åt männen, säger Mona Sahlin.
  
I samband med gårdagens regeringssammanträde diskuterades morden på de tre kvinnorna bland annat av Mona Sahlin, Margareta Winberg och Laila Freivalds.
  – Vi hade ett bra samtal om vad som är på gång, men det tar tid att förändra attityder inom politik, polis och allmänhet, säger Mona Sahlin till Aftonbladet efter regeringssammanträdet.
  Efter den senaste veckans mord på tre småbarnsmammor höjs röster för ändrad lagstiftning. Riksåklagaren vill skärpa straffen för kvinnofridsbrott. Chefspsykolog Björn Lagerbäck vill att en man som anmälts för misshandel omedelbart ska anhållas och häktas och beläggas med besöksförbud. Men varken Mona Sahlin eller Margareta Winberg tror att lagändringar är lösningen på problemet.
  – Det låter inte realistiskt, man kan inte häktas bara på en anmälan. Däremot är det oacceptabelt som det har varit nu. Kvinnorna som har blivit mördade har ju anmält upprepade gånger, det är ju snarare där som de stora bristerna finns, säger Mona Sahlin.

Bara lagstiftning räcker inte
– Det är samhällets struktur som måste förändras, attityder hos pojkar och män. Lagstiftning är en del, men man når inte ända fram med lagstiftning. Attityder kan man inte beordra, säger jämställdhetsminister Margareta Winberg.
  
Alla tre vill understryka att förändringsarbetet pågår. Att kvinnofridsreformen som beslutades förra året innebär ett samlat åtgärdsprogram för att stärka kvinnors utsatta ställning.
  – Regeringen har gett ett gemensamt uppdrag till flera myndigheter att utveckla sitt arbete mot kvinnovåld. Vi ska analysera de rapporter som kommit in från myndigheterna inom rättsväsendet, den sociala sektorn, sjukvården med mera. Det ska ge en samlad bild som ger vägledning om på vilket sätt arbetet måste drivas vidare, säger justitieminister Laila Freivalds.
   Hon påpekar dock att polisens insatser har förbättrats sedan reformen infördes.

Riskpersonerna måste hittas
  
– Vi har fått en första rapport från Rikspolisstyrelsen som visar att polisens insatser mot kvinnovåld ökar, men samtidigt att det på många håll finns brister både när det gäller metoder och rutiner.
  Men vem bär ansvaret för att kvinnorna inte skyddades, för bristerna i rutinerna? Alla ska samarbeta, men alla skyller på varandra. Polisen ska skydda, men tycker det kan vara svårt så länge kvinnorna väljer att hålla kontakten med sina män.
  – Men varför det? Indirekt lägger samhället skulden på kvinnan, det är hon som måste skydda sig, säger Mona Sahlin.
  – Fokusera inte så mycket på att hon ska ha larm, hon ska inte vara ute på gatan då och då. 100 procent fokus på mannen och att han inte ska vara i närheten. Vägen dit är lång, men inte omöjlig.
  – Dessutom måste polisen bli duktigare på att identifiera riskpersonerna, det är polisen uppenbarligen inte så bra på, säger Margareta Winberg.
  De vill att attityder ska förändras hos berörda myndigheter och framför allt hos alla. Hos oss.
– Alla måste våga ingripa, våga anmäla. Och att alltid stå på kvinnans sida tills något annat är bevisat, säger Mona Sahlin.
  
Margareta Winberg håller med:
  – Hur vi uppfostrar våra barn, vilken syn pojkar får på flickor. Kvinnan undervärderas alltid, får sämre lön, sämre karriärmöjligheter och i värsta fall blir vi utsatta för misshandel och mord. Nu är män norm och kvinnor undantag. Det måste förändras.
Utredare: Det här behöver polisen bli bättre på
Det ska inte råda några oklarheter om vad poliser ska göra när de står mitt i ett familjekaos klockan ett på natten. Det säger kommissarie Bo Hägglund, Rikspolisstyrelsen.
  
På uppdrag av regeringen utreder han vad som bör göras för att komma till rätta med våldet mot kvinnor.
1. Samverkan.
  
– Kommunens olika myndigheter och frivilliga organisationer ska jobba nära varandra. Polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt frivilliga organisationer ska ingå i ett fungerande nätverk.
2. Förundersökningsförfarande.
  – Här handlar det om att förbättra och effektivisera brottsutredningen.
3. Riskbedömning.
  
– Möjligen måste vi ha särskilt utbildade poliser som klarar av att göra en hotbildsanalys.
4. Informationsplikten.
  
– Vi måste försäkra oss om att brottsoffren verkligen får den information om stöd och hjälp som vi lämnar till dem. Att de tar informationen till sig.
  – Främst handlar det om att få en organisation och en arbetsrutin som stöttar polisen i deras arbete, säger Bo Hägglund.epost: kvinna@aftonbladet.se
telefon: 08-7252330
fax: 08-56252805