Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
TORSDAG 2 SEPTEMBER 1999
  

M är det nya betongpartiet
Carl Bildt bor på Östermalm i Stockholm. Det gör Lundgren, Tobisson och Hökmark också.
  Men nu vill moderaterna bli partiet för dem som bor i storstädernas invandrartäta betongförorter.
  Är det över huvud taget möjligt?
Lena Mellin   I dag inleds moderaternas fyra dagar långa stämma med det sedvanliga telegrammet till kungen. Lika traditionsenligt kommer han att tacka för hälsningen på stämmomiddagen på lördag, samma dag som moderatledaren byter namn från Carl Bildt till Bo Lundgren.
  Traditioner är alltså viktiga för moderaterna. Till dem hör att man bor på Östermalm, Stockholms mest välmående stadsdel. Där bodde förre partiledaren Gösta Bohman. Där bor avgående Carl Bildt, tillträdande Bo Lundgren liksom praktiskt taget hela den nuvarande ledningen.
  Men nu vill moderaterna byta fokus. Från de blomstrande innerstadskvarteren och villaförorterna till miljonprogrammets invandrartäta betongförorter.

Kunde vara en s-kongress
   Rubriken på en av de fyra rapporter som behandlas på stämman kunde lika gärna pryda handlingarna vid en av socialdemokraternas eller vänsterpartiets kongresser. Den handlar nämligen om segregation och bristande möjligheter för dem som råkar vara födda på fel ställe. Hur moderat låter det?
  Men inte bara ämnesvalet kan betraktas som inlånat. Det kan även orden.
Rövat ord nr 1: Egenmakt. Ett ord som myntades av SSU i början av 1990-talet. Det handlade om att ha makten över sitt eget liv. I lite omstöpt form dyker det nu upp hos moderaterna som ”egenansvar”.
  I dag hindrar regler och skatter människor från att ta ansvar för sina egna liv, anser moderaterna.
Rövat ord nr 2: Självförvaltning. Också det ett gammalt SSU-ord. Moderaterna vill att hyresgästerna själva tar över och förvaltar sina bostadshus.
Rövat ord nr 3: Trygghet. Ett socialdemokratiskt paradord – nu också ett moderat. Laglösheten i betongförorterna ska bekämpas. Att kunna välja vilken skola eller vårdinrättning man vill är också trygghet i moderat tappning.
Rövat ord nr 4: Revolution. Moderaterna vill göra revolution. Dock inte med vapen. Däremot ska alla pengar samhället satsar på arbetslösa föras samman till en ”arbetspeng” som används efter eget huvud.

Invandrare är huvudförfattare
   Det finns ingen anledning att misstro det engagemang som ligger bakom rapporten till m-stämman. Huvudförfattaren är för övrigt själv invandrare. Den fristående debattören och historikern Mauricio Rojas.
  Men moderaterna har länge drömt om att bli ett 30-procentsparti. Det har de visserligen inte varit på de senaste 80 åren. Men inför varje val presenteras analyser som säger att den magiska siffran ligger inom räckhåll.
  De stora invandrargrupperna är en potential som skulle kunna hjälpa partiet att nå målet. I storstädernas betongförorter är valdeltagandet lägre än genomsnittet. I Malmös Rosengård eller Göteborgs Bergsjön ligger röstar hälften så många på moderaterna som gör det i resten av landet.
  Så långt som att välja in en invandrare i partiets ledning är moderaterna dock inte beredda att gå. Det är uppenbarligen för djärvt.


Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
telefon: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77


   
  FLER NYHETER