Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
LÖRDAG 1 MAJ 1999
  

”Mobilen ger dig inte hjärntumör”

RING, RING Det är troligtvis riskfritt att fortsätta och ringa från mobiltelefonen. För ingenting tyder på att mobiltelefoner framkallar hjärntumörer. Det har överläkaren och forskaren Lennart Hardell slagit fast efter att ha utfört en omfattande studie.
Foto: CHRISTER PÖHNER
Svensk forskarstudie tillbakavisar riskerna
Mobiltelefonernas strålning ger troligen inte hjärntumör.
  Det visar en svensk forskarstudie.
  Av 233 undersökta patienter med hjärntumör finns bara tolv fall där det finns misstankar om en koppling till mobiltelefoner.
  
Överläkare Lennart Hardell på onkologiska kliniken i Örebro har lett den fem år långa studien. Resultatet, som ska presenteras på måndag, efterfrågas med stort intresse bland både forskare och mobiltelefontillverkare.
  699 svenskar från Örebro-, Uppsala- och Stockholmstrakten har ingått i studien.

Ett 60-tal hade använt nallen
  
233 av dem har diagnosen hjärntumör. Av dessa har ett 60-tal använt mobiltelefon. Av dem upptäcktes tolv som skiljer sig från den gängse bilden.
  Forskarna ser en möjlig koppling till mikrovågsstrålning eftersom de tolv använt mobiltelefon särskilt flitigt och inte utsatts för andra påtagliga cancerrisker.
  Enligt vad Aftonbladet erfar har de främst använt sig av det äldre NMT-mobilsystemet som varit i drift betydligt längre än det modernare digitala GSM.
  – Det är svårt att kartlägga hur mycket strålning varje patient absorberat. De kan ha använt olika mobiltelefoner med olika styrka, hållit dem omväxlande i vänster eller höger hand. Det är även svårt att kartlägga hur långt ifrån basstationer patienterna befunnit sig när de ringt. Det blir därför bara ett mycket grovt mått, säger Kjell Hansson Mild vid Arbetslivsinstitutet i Umeå som svarat för patientintervjuerna.

Studien håller hög kvalitet
  
Forskningsstudien har analyserats och godkänts av medicinsk expertis på International Journal of Oncology i Aten.
  – Att vi får den publicerad i en internationell vetenskaplig tidskrift är en viktig kvalitetsvärdering, säger läkaren Arne Hallquist som arbetar på Radiumhemmet och Karolinska institutet.
  Årligen drabbas cirka 200 svenskar av hjärntumör. Prognosen är i allmänhet att patienten har kort tid kvar att leva.
  Docent Olle Johansson, strålningsforskare på Karolinska institutet, tycker att resultatet är svårbedömt:
  – Med så få fall är de epidemiologiskt svårt att se en koppling mellan hjärntumörer och användning av mobiltelefoner. Det kan röra sig om en slump att just dessa fått hjärntumörer, säger han.
  Han är rädd för att det kan behövas ytterligare 5–10 års forskning för att få fram statistiskt säkra uppgifter.
  – Om det då skulle visa sig att mobilstrålningen ger hjärntumör är skadan tyvärr redan skedd för tusentals mobiltelefonanvändare, säger han.
  Projektledaren Lennart Hardell vill vänta med kommentarer till måndagens presskonferens.
  Han har redan inlett en större studie med 1 000 nya patienter. Den svenska forskningen kommer troligen att ingå i ett kommande EU-projekt.
Ulf Wallin
ulf.wallin@aftonbladet.se

Så gjordes den vetenskapliga undersökningen
233 personer med diagnosticerad cancer har undersökts. Patientgruppen har bestått av nyupptäckta hjärntumörsfall från Uppsala och Örebro under åren 1994–1996 och från Stockholm 1995–1996.
Patienternas livsföring har kartlagts.
Genom djupintervjuer har forskarna tagit reda på i vilken utsträckning patienterna utsatts för allt ifrån kemikalier och röntgen till i vilken grad de använt mobiltelefoner.
För den avgörande jämförelsen har en exakt dubbelt så stor grupp – 466 slumpvis utvalda personer – kontrollerats.
  Alla individer i kontrollgruppen var fullt friska.


Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
telefon: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77


   
  FLER NYHETER