Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
TORSDAG 15 APRIL 1999
  

Tommy Körberg sörjer lillasyster

Tommy Körberg har sorg. Hans lillasyster är död i sin obotliga sjukdom som även han bär anlag för. Dock slår inte sjukdomen lika hårt mot honom.
Foto: ANDERS DEROS

Lillasyster Anne-Mi tillsammans med brodern Tommy Körberg. De båda stod varandra mycket nära.
Foto: LOTTE FERNVALL

Cellerna i
kroppen angrips

Auto-immuna kallas de sjukdomar där kroppens eget försvar, de vita blodkropparna, angriper kroppens celler.
  Vanliga är astma och reumatism, men även sle, ms och andra mindre vanliga sjukdomar hör till samma grupp av sjukdomar.
  Det finns två olika typer: de autoimmuna sjukdomarna som angriper ett enda organ, som lederna, och de som angriper många organ, så kallade systemsjukdomar.
  För dem som drabbas av systeminflammatoriska sjukdomar finns mediciner som cortison eller cellgifter att tillgå.
  En del av Anne-Mi Körbergs sjukdom berodde på något som normalt kallas Sjögrens syndrom.
  Det är ett tillstånd där ofta tårkanaler, salivproduktion och leder angrips.
  I de flesta fall är det en lindrig sjukdom men ibland kan även andra organ skadas, som till exempel lungorna.


Anne-Mi dog i sin obotliga sjukdom

GÖTEBORG. Tommy Körbergs lillasyster Anne-Mi är död.
  Hon hade sedan flera år en obotlig sjukdom, hennes immunförsvar angrep kroppens egna celler. Läkarna kunde inget göra. Den 12 mars avled hon.
  – Det värsta är den vanmakt de närstående drabbas av, säger Tommy Körberg. Den blir man så jävla ilsken av.
   Syskon och familj sörjer. Anne-Mi blev bara 43 år, när hon drabbades var hon 27.
  – Döden är alltid jobbig. Även om hon varit sjuk i många år och låg på intensiven ganska länge.
  – Jag är imponerad av dem som jobbar på intensiven, skriv det. Finns det änglar så är det de som jobbar där. De behandlar det ämne som alla tänker på mest av allt men som ingen talar om – döden.
   Tommy Körberg vill sprida kunskap om sin systers sjukdom för att dra in pengar till forskningen. Sjukdomen har inte ens ett namn, kallas bara ett autoimmunt tillstånd.
  I botten finns en defekt gen, något som Tommy Körberg också har. Han hoppas att ny genforskning kan ge svar på gåtan.
  När hon 1995 första gången gick ut och berättade, tillsammans med sin bror, skapade familjen en fond till forskning på Karolinska sjukhuset.
  I mars var Tommy Körberg i Peking. Innan han åkte dit besökte han sin lillasyster på sjukhuset.
  – Hon vinkade och log när jag gick.
  I Kina kände han på sig att något skulle ske och ringde hem till Sverige och Huddinge sjukhus. Från andra sidan jorden följde han sin systers sista minuter.
  – Jag var med på telefon hela tiden.
  Eftersom anlaget för immunbrist är ärftligt testade sig hela familjen, när Anne-Mis sjukdom upptäcktes. Men bara hon och Tommy Körberg hade den felaktiga genen.
  – Den förs inte vidare, säger läkarna. Nu ska det vara stopp.

Han aktar sig för infektioner
   Tommy Körberg har drabbats i mycket lägre grad än sin syster, hans immunförsvar är nedsatt 10-20 procent. – Det drabbar kvinnor och män olika, förklarar han.
  Det försvagade immunförsvaret är inget som oroar Tommy Körberg, han är inte rädd. Däremot är han vaksam.
  För Anne-Mis del var det lungorna som först drabbades. Hon var bara 27 år och skulle börja jogga, men klarade inte av det. ”Astma” sade läkarna, men det stämde inte. Så följde fyra års utredning innan läkarna kunde ställa en diagnos, lungemfysem som växte snabbt. Det berodde på autoimmunitet. Småningom var syrgas det enda som hjälpte henne att andas, hjärtat förstorades, hela kroppen drabbades av att det blev fel på hennes eget immunförsvar.

Fotnot: Forskningsfonden har postgironummer 95 41 92-1. Mottagare är Institutionen för medicin K2, reumatologisk forskning. Skriv ”Körberg-fonden” om pengarna ska öronmärkas för just detta projekt.

Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
telefon: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77


   
  FLER NYHETER