Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
ONSDAG 7 APRIL 1999
  

EU-länderna kunde inte enas om flyktingar
Pierre Schori: ”Jag är besviken”
Luxemburg. EU är inte mogen för en gemensam flyktingpolitik.
  Det konstaterade en besviken Pierre Schori efter det att EU:s biståndsministrar på onsdagen haft möte om situationen i Kosovo.

 När det gäller stödet till flyktingarna i regionen finns inga skiljelinjer mellan EU-länderna. EU-kommissionen är villig att ta fram ytterligare 100 miljoner euro i stöd till de länder i regionen som fått ta emot den värsta flyktingströmmen sedan andra världskriget. Pengarna ska gå till exempelvis uppbyggnad av flyktingläger, transporter och vägar, sade EU-kommissionären Anita Gradin på onsdagen.
  Det betyder att kommissionen sammanlagt ställer upp med motsvarande 2,2 miljarder kronor eller 250 miljoner euro - 150 miljoner till humanitärt bistånd och 100 miljoner i administrativt bidrag till länderna. Därtill kommer de pengar som de enskilda medlemsländerna ställer upp med.
  Men när det gäller att ta emot flyktingar i det egna landet skiljer sig EU-ländernas politik åt.

Bistår Albanien
  - Inget land sade nej, men bara sex länder har preciserat hur många de är villiga att ta emot, säger Schori
  Tillsammans täcker de sex länder som bestämt sig för en kvot in 25 000 flyktingar. FN:s flyktingkommissarie Sadako Ogatas vädjan rör 100 000 flyktingar som direkt behöver komma till ett tredje land.
  - Jag är besviken över att man inte kommit längre, säger Schori, som ändå tror att Ogatas mål kommer att nås. Bland annat genom att USA och Turkiet också tar emot flyktingar.
  - Totalt kan vi räkna in plats för 71 000, säger Schori.
  - Vi är också överens om att i en ny operation bistå Albanien att ta emot 100 000 flyktingar från Makedonien.

Tvingas ta ställning
  Även om EU-länderna inte nu lyckades komma fram till en gemensam politik i flyktingfrågan kommer man snart att tvingas ta ställning igen. Redan 1 maj träder Amsterdamfördraget i kraft och det stipulerar en gemensam flyktingpolitik inom EU. Då träder också Finland in som ordförandeland och Finland tillhör de länder som inte vill precisera hur många flyktingar de är villiga att ta emot.
  De länder som nu tar emot flyktingar ges möjlighet att söka stöd för sina kostnader hos EU-kommissionen. 15 miljoner euro har avsatts till det.
  Pierre Schori fortsätter på torsdagen till Makedonien för att på plats se hur det svenska biståndet bäst kan användas. Totalt beräknas Sveriges bidrag tilll omkring 500 miljoner kronor, men det inkluderar kostnaderna för att ta emot de 5 000 flyktingar som regeringen har bestämt ska få en tillfällig fristad i Sverige.
  Pierre Schori fick också på onsdagen ta emot en vädjan om stöd till Montenegro.
  - Där finns nu omkring 90 000 flyktingar i ett land med bara 600 000 invånare. Allt normalt liv står stilla, sade biträdande utrikesministern.

Maria Victorin/TT


Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
telefon: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77


   
  FLER NYHETER