Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
TORSDAG 25 FEBRUARI 1999
  

AFTONBLADET AVSLÖJAR
Vart sjätte storföretag lämnar Sverige

PÅ VÄG UTOMLANDS Astras Håkan Mogren och Zenecas Tom McKillop tog varann i hand och nu blir med största säkerhet de båda bolagen ett, Astra Zeneca. Aktiespararnas vd Lars-Erik Forssgård har visserligen motsatt sig fusionen, men verkar stå ganska ensam. Därmed hamnar ytterligare ett huvudkontor utomlands, denna gång i London. Aftonbladets unika undersökning visar att vi lär få uppleva det fler gånger de närmaste åren.
Foto: AP


Svenska topp- direktörer om framtiden i unik undersökning av Aftonbladet
Närmare hälften av Sveriges storföretag kommer att flytta verksamhet utomlands de närmaste fem åren.
  Vart sjätte storföretag flyttar ut företagsledningen.
  En viktig orsak är det svenska företagsklimatet.
  Det visar en omfattande undersökning som Aftonbladet genomfört.

   I enkäterna som verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare på 161 av Sveriges största företag har besvarat träder en mycket tydlig bild fram.
  Att de svenska företagens framtid allt oftare finns utomlands.

”Vi upphör med all tillverkning”
  
– Vi saknar i Sverige förutsättningar att utveckla och driva elintensiv basindustri. Sannolikt upphör hela vår tillverkning i Sverige och ersätts av ökad produktion i utländska företag, skriver en vd i stål/metallindustrin.
  Vår enkätundersökning visar att:
Vart sjätte storföretag räknar med att flytta koncernledning, staber eller juridisk hemvist utomlands inom fem år.
   Sex av företagen som flyttar ut hela eller delar av företagsledningen tillhör landets 100 största företag. Inget av de sex företagen har offentligt gått ut och meddelat att de kommer att flytta ledningen utomlands.
  De totalt 43 000 anställda i dessa sex storföretag kan därmed räkna med att företagsledningen får nya, internationella referensramar som ytterligare ökar viljan att satsa utomlands.
  Bland de totalt 24 företag som planerar en ledningsflytt finns fyra verkstadsindustrier, två skogsindustrier, en kemisk industri, två IT-företag, ett energiföretag och två handelsföretag.
Aftonbladets undersökning visar också att vart fjärde storföretag troligen kommer att flytta delar av eller all produktion utomlands senast år 2004.
Lika många företag räknar med en utlandsflytt av forskning och teknisk utveckling.
Närmare hälften, 42 procent eller 68 av företagen, kommer sannolikt att flytta antingen ledningsfunktioner, produktion, forskning, teknisk utveckling utomlands inom fem år.
   Det innebär att utflyttningstakten nu ökar dramatiskt, med tanke på att bara 46 av företagen som besvarat enkäten flyttat ut verksamhet ur Sverige under 1990-talet.
  Orsakerna till de framtida företagsflyttarna är flera.
Fusionering med utländskt företag är det vanligaste skälet. Vart sjätte, närmare bestämt 28 företag, uppger det som anledning.
Det svenska företagsklimatet har också vart sjätte, 28 företag, angett som flyttskäl.
Brist på kvalificerad personal i Sverige har vart tionde, 18 företag, uppgett som skäl till en framtida flytt av forskning och teknisk utveckling.
Det svenska löneläget är en annan viktig flyttanledning. Det är orsaken till att 13 företag planerar att förlägga produktion i utlandet.

”Personalen för dyr i Sverige”
  
– Det är för dyrt att ha all personal i Sverige. Viss teknisk utveckling kommer därför att flyttas till billigare länder, uppger ett IT-företag.
  Aftonbladets undersökning visar också att antalet anställda i företagen ökar mest i utlandet.
  I Sverige ökar antalet anställda med sex procent de närmaste fem åren, i de 125 företag som uppgett både dagens och framtidens personalstyrka.
  Men i utlandet stiger de anställda med hela 35 procent, i de 74 företag som svarat på båda dessa frågor.
  – Nya länder aktiverar sig, till exempel Polen, Baltikum och Tjeckien. De vill att vi lägger produktion där, motiverar en vd i byggbranschen företagets flyttplaner.

161 företagsledare
svarade på enkäten

Aftonbladet skickade enkäter till 412 av Sveriges 500 största företag. Vi utgick från företagsrankningen hos Veckans Affärers webbtjänst ”Sveriges 500 största företag 1998”.
Varken kooperativa, statliga, landstingsägda eller kommunala bolag är med i sammanställningen. Enda undantaget är kommunalt ägda energibolag.
161 företag besvarade enkäten. Svarsfrekvensen blev därmed 39,1 procent. Av de företag som svarat är 38 utländska dotterbolag. Företagen har svarat anonymt på enkäten.
Företag inom följande branscher svarade (inom parentes antalet företag): verkstadsindustri (24), stål/metallindustri (3), skogsindustri (10), kemisk industri (4), livsmedelsindustri (5), annan tillverkande industri (5), byggföretag (3), energiföretag (7), handelsföretag (28), IT-företag (10), uppdragsverksamhet (11), finansiella företag (13), andra tjänster (16) och övriga (16).
Joachim Kerpner
joachim.kerpner@aftonbladet.se
Magnus Ringman
magnus.ringman@aftonbladet.se


Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
telefon: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77


   
  FLER NYHETER