Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
ONSDAG 2 DECEMBER 1998
  

”Mobiltelefoner kan ge sjukdomar”


Olle Johansson, docent vid Karolinska institutet i Solna, varnar för effekterna av mikrovågor från vanliga mobiltelefoner.

Hör direkt i RealPlayer:
Lars-Erik Pålsson kommenterar de påstådda riskerna med mobiltelefoni

Ladda ner intervjun:
Lars-Erik Pålsson kommenterar de påstådda riskerna med mobiltelefoni

Hjälpsida
Forskare varnar för framtida skador

Strålning från mobiltelefoner kan ha ett samband med sjukdomar som cancer, hjärnskador, astma och högt blodtryck.
   Det skriver Olle Johansson, docent i neurovetenskap vid Karolinska institutet i en debattartikel.
   Men Lars-Erik Pålsson vid Strålskyddsinstitutet är kritisk till slutsatserna.
   - Det finns inget vetenskapligt belägg för ett den typen av samband, säger han i en kommentar till Aftonbladet.
  
Johansson varnar för att det kan finnas ett samband mellan strålning från vanliga mobiltelefoner och en lång rad sjukdomar.
   Många mobiltelefonanvändare klagar på yrsel, illamående, huvudvärk, värmekänsla och hudstickningar, skriver Olle Johansson i Dagens Nyheter.
   Laboratorietester på djur har kunnat visa på än allvarligare effekter av mikrovågor, som cancer, hjärnskador och höjt blodtryck
   Olle Johansson menar att det finns en risk för att vi drar på oss skadliga nivåer av strålning utan att någon "varningsflagga" syns.
   Lars-Erik Pålsson, laborator vid Strålskyddinstitutet, är dock kritisk till Olle Johanssons slutsatser.
   - Det finns inget vetenskapligt belägg för att strålning från mobiltelefoner kan ge fysiska sjukdomssymptom, säger han till Aftonbladet.
   - Så sent som i april kom Världshälsoorganisationen med en omfattande utvärdering av forskningen på området, och där finns inget stöd för de spekulativa diskussioner Johansson tar upp.
   Lars-Erik Pålsson menar att Johansson fäster alltför stor vikt vid enstaka och preliminära studier.
   Olle Johansson varnar dock för att man inte vet något om de långsiktiga effekterna av strålning från mobiltelefoner.
   - Risken finns att man på sikt måste erkänna att man faktiskt visste en hel del men att man inte vidtog åtgärder i tid, skriver Johansson.
   Lars-Erik Pålsson håller med om att man ännu saknar kunskap om de långsiktiga effekterna av mobiltelefoni och att det därför behövs ytterligare forskning på området.
   - Hela företeelsen med mobiltelefoner är så ny att någon utvärdering av långtidsverkan helt enkelt inte finns ännu.

Joakim Ottosson
joakim.ottosson@aftonbladet.se

   
 FLER NYHETER