Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
TISDAG 1 DECEMBER 1998
  

FÖRSVARSBUDGETEN
Båda måste vinna striden
Finansministern kan tvingas avgå om han ökar försvarets anslag   Försvars ministern kan tvingas avgå om han inte får mer pengar

I dag koras vinnarna i den infekterade striden i regeringen om pengarna till försvaret.
  Både Erik Åsbrink och Björn von Sydow måste avgå med segern.
  Alternativet finns inte på kartan.
   Lena Mellin Formellt sett handlar striden, som förs i riksdagens försvarsutskott, om hur försvaret ska kompenseras för 14 miljarder kronor som de utlovades en gång i tiden.
  I realiteten handlar det om något mycket mer intressant. Nämligen regeringens överlevnad.
  Klockan elva i dag bänkar sig försvarsutskottet för den slutliga bataljen. När sammanträdet är över måste en uppgörelse som accepteras av samtliga intressenter finnas.
  Tre saker står på spel:
Regeringens trovärdighet

Den förra s-regeringen hade inte egen majoritet. Det har inte den här heller. I stora frågor gör därför regeringen upp med ett eller flera andra partier.
  För närvarande samarbetar socialdemokraterna främst med vänster- och miljöpartierna. I årets finansplan slås fast att detta samarbete gäller ekonomi, sysselsättning, rättvisa, ekologi och jämställdhet. Det rör däremot inte försvar, EU, utrikes- och säkerhetspolitik.
  I samma finansplan slår regeringen fast att gamla uppgörelser ligger fast. Exempelvis avvecklingen av kärnkraften, det nya pensionssystemet och försvarets framtid.
  Mellan dessa hötappar slits nu regeringen. Hötapp ett är 1996 års försvarsbeslut, som sträcker sig fram till 2002, och som är resultatet av en uppgörelse med centerpartiet.
  Hötapp två är den nya ekonomiska pakten med vänsterpartiet och miljöpartiet, en uppgörelse som också måste vårdas.
  Eftersom regeringen är beroende av andra partier är de beroende av att uppfattas som trovärdiga partner. Striden om försvaret måste med andra ord lösas så att både centern, väns-tern och miljöpartiet blir nöjda.
  Något alternativ till detta finns inte. I så fall riskerar alla andra framåtsyftande reformer att falla ihop som korthus. Och det får inte ske.
Finans- och försvarsministrarnas trovärdighet

Försvarsminister Björn von Sydow är av naturliga skäl mest intresserad av att vårda kontakterna med centern. Han samregerar så att säga med dem.
  Finansminister Erik Åsbrink är, lika naturligt, mest intresserad av att hålla v och mp på gott humör. De är hans samregenter.
  Därför måste båda två få som de till. Försvaret ska ha sina pengar men utan att det märks.
  Till det ska läggas att finansministern inte kan duka under för försvarsministern, i alla fall inte offentligt. Då måste finansministern avgå.
  Försvarsministern kan inte heller näpsas av finansministern. I så fall måste han avgå.
  Men regeringen har redan drabbats av pinsamma avhopp. Därför måste både Åsbrink och von Sydow se ut som vinnare i dag.
ÖB:s tilltro till regeringen

Försvaret har redan fått pengar att köpa vapen för. Tvisten handlar snarast om hur pengarna betalas ut och om försvaret blivit ekonomiskt lidande av den utvalda betalningsmodellen.
  Till saken hör att stora försvarsbeslut klubbas i riksdagen. Alla beställningar som överstiger 100 miljoner kronor måste därefter bekräftas av regeringen. Det motsvarar ett femtedels Jas-plan.
  Det handlar med andra ord inte om köpglada officerare som köpte ett par tanks för mycket. Utan om inköp som politiker beslutat och som försvaret nu vill betala.
  Det om inget annat borde vara ett tungt skäl för riksdagen att sätta punkt för höstens pinsammaste politiska incident.
Lena Mellin
lena.mellin@aftonbladet.se

   
 FLER NYHETER