Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
MÅNDAG 16 NOVEMBER 1998
  


Text: Richard Aschberg Aftonbladet inledde i går en granskning av affärerna runt Bingolotto och dess skapare Gert Eklund.
Tv-succén Bingolotto drar in en dryg miljard om året till idrottsrörelsen och handikapporganisationer. Men också Eklunds privata bolag som sköter lotteriet och Tv-produktionen drar in stora pengar genom hemliga avtal med de deltagande företagen.
I dag visar vi hur tv-reklamreglerna bryts och kringgås för att företagen ska få den reklam de betalar för. De betalar husvagnarna och så visar vi dem för hela svenska folket, säger Kurt Blomkvist på Kabe husvagnar.


”Mycket bättre än den vanliga Tv-reklamen”
Gert Eklund och hans bolag har fällts flera gånger av Granskningsnämnden för radio och tv för brott mot tv-reklamreglerna
Foto: THOMAS JOHANSSON

Bingolotto lämnar Sverige

Företagen betalar miljoner för att få synas i Bingolotto

Företag betalar mångmiljonbelopp för att få ha vinster med i Bingolotto.
  Enligt lagen är det förbjudet med reklam i vanliga tv-program – men företag som deltar i Bingolotto ser det hela som ett rent reklamjippo.
  – Hela tiden så präntas företagets namn. Även om det har kostat en del så var det väl värt pengarna, säger Birgitta Rudtorp, reklamchef på Guldfynd.
  Den direkta reklamkostnaden för företagen som vill synas och ha vinster med i programmet är cirka 175 000 kronor i månaden.
  Utöver detta säljer de också vinsterna rabatterat och betalar mellan 50 000 och 70 000 per program om de vill ha en billboard, en reklamruta i början och slutet av programmet.

Miljonerna går direkt till Eklunds koncern
  Guldfynd tillhör de företag som har varit med i många år. Alla miljonerna de har lagt ner på detta har gått rakt till Gert Eklunds privata koncern.
– Det var inte billigt. Men om han har rätt produkt är det en otrolig kanal. Tre miljoner pers som sitter varje lördag, så det är klart att vi har haft nytta av det, säger Birgitta Rudtorp.
  På Guldfynd är man väl medveten om att det inte är tillåtet med reklam i vanliga program.
  – Men det blir ändå så att man får ut sitt namn hela tiden, fortsätter Birgitta Rudtorp.
  – Det var invävt i alltihopa, det är en otrolig idé.
  Men trots den otroliga genomslagskraften med smygreklamen i Bingolottoprogrammet har Guldfynd nu hoppat av efter sex år som sponsor.
  Företagets vd, Mats Wallin, berättar:
  – Dels har vi varit med så pass länge och vi har kunnat trumma in vårt namn. Det ser vi i mätningar att vi tillhör en av de mest kända detaljhandelskedjorna i Sverige. Vi har fått ut effekten.
  Eklundgruppens lokala utsändningar av Bingolotto i TV21 i Göteborg dömdes tidigare i år av kammarrätten att betala 200 000 kronor i vite. Programmet hade då fällts av granskningsnämnden för att ha gynnat kommersiella intressen under vinstpresentationerna.
  Även det rikssända Bingolotto i TV4 har fällts en rad gånger. Förra året konstaterade nämnden att programmet bland annat hade brutit mot lagen och gjort reklam för matkedjan Ica på ett felaktigt sätt.
  I Radio- och tv-lagens 6 kapitel, 4 paragraf står:
”Program som inte är reklam får inte på ett otillbörligt sätt gynna kommersiella intressen.”

”Programmet har passat oss perfekt”
  På Ica som under åren betalat enorma summor till Eklundgruppen för att få vara med är man mycket nöjd:
– I och med att vi finns över hela landet och programmet sänds över hela landet har det passat oss perfekt. Vi ser det som en affärsuppgörelse, säger Icas pr- och sponsorchef Peter Wiklander.
  Chefen för Kabe husvagnar, Kurt Blomkvist, är också mycket nöjd över att ha nått ut med sina produker i Bingolotto:
  – Vi tycker att det var bra reklam naturligtvis, att ha med vagnarna på utlottningen.
  Även om Gert Eklunds företag tar rejält betalt så tycker Kurt Blomkvist att det har varit värt pengarna. Han tycker att det har varit bättre att vara med i Bingolotto än att köpa vanlig reklamtid i tv.
– Ja, det blir mycket billigare så här. De betalar för vagnarna och så exponerar vi dem nästan gratis.
– Här ser i princip hela svenska folket det hela.
  Ove Andersson som är vd för Nordic husbilar uppger att hans företag har fått betala dyrt till den privata Eklundkoncernen för att få vara med i Bingolotto.

”Man räknar med att få ut reklam”
  – Men man räknar med att få ut reklam, säger han.
  Nordic husbilars sälj- och marknadsansvarige anser det vara oerhört värdefullt att kunna göra reklam för sin produkt i ett vanligt tv-program.
– Vi märkte att folk hade sett bilen på Bingolotto, för oss var det viktigt för att hävda vårt märke, säger han.
  Lennart Ström som är informationsansvarig på Volvo personbilar i Sverige är mycket nöjd med reklamsatsningen och att få ut företagets bilmodeller i tv-programmet:
– Principen är att vi ser det som en bra exponering som stämmer med vår filosofi, säger han.
  – Det är basic för det här, vi betalar för exponering.
  Eklundgruppen har lanserat Volvo så hårt i programmet att det hela resulterade i en fällning 1994:
  Granskningsnämnden konstaterade att ”vinstpresentationerna i flera fall hade utformats på sådant sätt att fokuseringen på Volvo sammantaget blev för påtaglig”.
  I samma beslut slog nämnden fast att Bingolotto även vid tidigare tillfällen hade brutit mot bestämmelserna om reklam och fann det ”mycket anmärkningsvärt att vinstpresentationerna åter utformats i strid mot radiolagen”.
  Tv-programmet Bingolotto har fällts för att ha gynnat kommersiella intressen och brutit mot lagen följande tillfällen:

  21 mars 1992.
  19 september 1992.
  28 november 1992.
  27 februari 1993.
  30 mars 1993
  18 december 1993.
  25 januari 1997.
  Avdelningsdirektör Hack Kampmann har jobbat med flera av Bingolottsärendena på Granskningsnämnden. Han konstaterar att programmet har gått för långt med reklam vid flera tillfällen.
  Men han är än mer kritisk mot de lokala Bingolottoutsändningarna i Göteborg som inte har hållit sig till lagen och gjort vinstpresentationerna till reklam.
  – De fortsätter att bryta mot reglerna, där ligger Eklund bakom, de bara fortsätter att bryta och bryta.
Struntar de i Granskningsnämndens beslut?
  – Ja, det har varit mitt intryck.
  Gert Eklund tar betalt av företagen för reklamplats på lottsedlarna och för att de ska få medverka i programmet med vinster.
  – Det är en kommersiell affärsmässig uppgörelse mellan företaget och oss, hur mycket genomslag av produkten de får i kombination med lotten och tv-programmet, det är detta de betalar för, säger han.
  Han är medveten om att Granskningsnämnden anser att han har gått för långt med smygreklamen vid flera tillfällen:
  – Granskningsnämnden är en dömande instans, de lämnar inga förhandsbesked.
  – Man måste pröva sig fram.

   
 FLER NYHETER