Alla på en sida (no-frames)    Nyhetsbevakaren

Sverige 25 SEPTEMBER Visa alla rubriker
Publicerat kl 15:29

Dålig besiktning - dyr för villaköpare
STOCKHOLM. En besiktningsman ska krypa där det går att krypa och åla om det behövs. Finns det en krypvind så ska den besiktigas. Allt annat är försummelse.
   Det säger Gunnar Edebrand, ordförande i Svenska Byggingenjörers Riksförbund, SBR, med anledning av en dom från Högsta domstolen.
   Slutsatsen av domen är att de som köper hus har större undersökningsplikt än vad många tror. De borde därför också ställa höga krav på den besiktningsman de anlitar för att kontrollera i vilket skick huset är.
   Ett par som köpte en villa i Saltsjöbaden anlitade före köpet en besiktningsman. Denne påpekade en del skador men ansåg sig inte kunna kontrollera den krypvind som fanns i huset eftersom takluckan vid besiktningen var täckt av snö.
   Paret köpte därefter huset men fann en tid efteråt mögelskador i bland annat gillesstugan och på vinden. Paret hävdade att eftersom de låtit besiktiga huset måste mögelskadorna anses vara dolda fel och därmed säljarens ansvar.
   Men HD tycker tvärtom. Även om besiktningsutlåtandet var av dålig kvalitet ska inte säljaren drabbas. Om det är ett fel som köparen borde ha upptäckt före köpet så hjälper det inte att besiktningsmannen inte upptäckte felet. Det är alltid köparen som har det yttersta ansvaret, menar domstolen.
  
Värre med expert
   Dessutom borde de påpekanden som besiktningsmannen ändå gjorde ha fått köparen att undersöka saken närmare. Snö på taket är inte heller skäl nog för att inte besiktiga krypvinden. I och med påpekandena i besiktningsprotokollen utökas i själva verket köparens undersökningsplikt, anser domstolen.
   Gunnar Edebrand håller med om kritiken mot hur besiktningen utfördes och anser att köparen inte borde ha drabbats.
   Enligt honom ska en besiktning utmynna i en analys av riskerna och förslag till fortsatta tekniska utredningar. I det här fallet borde besiktningsmannen, när han konstaterat att det fanns fukt i golvet i gillesstugan, kommit med förslag till fortsatt utredning. Det räcker inte att bara påpeka att fukten finns.
  
Inte dolda fel
   -Besiktningsmännen måste på ett pedagogiskt sätt kunna berätta vad som kan ligga bakom fukten och vad den kan leda till, säger Edebrand och håller med domstolen om att mögelskadorna i det här fallet inte kan räknas som dolda fel.
   I en tidigare dom i HD fälldes en besiktningsman för försummelse. Han hade visserligen påpekat att det inte fanns någon ventilation mellan planen i ett 1,5-planshus men han hade inte tagit upp det i sin riskanalys av huset. Han fick betala 130 000 kronor för det misstaget.
   Kanske hade det lönat sig mer för paret i Saltsjöbaden att stämma besiktningsmannen i stället för säljaren. (TT)
  
Alla dagens telegram Sverige: (det senaste överst)


Gårdagens telegram Sverige Upp på sidan