Alla på en sida (no-frames)    Nyhetsbevakaren

Sverige 6 SEPTEMBER Visa alla rubriker
Publicerat kl 03:51

Bok om dramatisk ubåtsjakt
STOCKHOLM (TT). En skadad tysk superubåt togs av Sverige de allra sista krigsdagarna 1945 utanför Göteborg. Marinen räddade ubåten trots kaptenens försök att sänka den men tvingades sedan av de allierade att hugga upp den.
   Denna hittills okända historia berättas i den nyutkomna boken Främmande ubåt sänks på svenskt vatten ,skriver Svenska Dagbladet.
   Författare är före detta sjöbefälen Jarl Ellsén och Hans Westermark.
   Westermark var själv fänrik i en jagarstyrka som fick ta hand om ubåten som kaptenen vägrade lämna över. Han sändes över till ubåten för att meddela att jagarna låg i högsta stridsberedskap med handen på avtryckaren.
   Men kaptenen svarade att han hade toppmoderna torpeder som kunde gira och därmed sänka jagarna - vapen som då var okända för marinen.
   När ubåten slutligen skulle överges öppnade tyskarna bottenventilerna men en svensk mariningenjör hoppade ombord, fick igång motorerna och körde till grunt vatten.
   Ubåtens 57 besättningsmän sattes i Backamo interneringsläger och sändes sedan till västra Tyskland.
   I ett mindre smickrande avsnitt skildras hur samlingsregeringen också sände 2 500 internerade tyska soldater från östfronten till Stalins fångläger, skriver tidningen.
  
Alla dagens telegram Sverige: (det senaste överst)


Gårdagens telegram Sverige Upp på sidan