Alla på en sida (no-frames)    Nyhetsbevakaren

Sverige 28 AUGUSTI Visa alla rubriker
Publicerat kl 17:58

Giftexperter avråder från mycket hög champinjonkonsumtion
STOCKHOLM. Nordiska giftexperter avråder människor från att äta champinjoner i mycket stora mängder.
   Orsaken är att svampen innehåller giftiga ämnen, så kallade fenolhydraziner, som kan framkalla cancer.
   Amerikanska forskare har i djurstudier konstaterat att möss som ätit mycket stora mängder champinjoner utvecklat cancertumörer. Orsaken är enligt forskarna de fenolhydraziner som finns i svampen.
   Forskarnas resultat har oroat giftexperter vid de nordiska livsmedelsverken. De beslöt därför att i detalj studera de amerikanska forskningsresultaten och i veckan har nordiska livsmedelstoxikologer mötts i Uppsala för att diskutera den rapport som nu blivit klar.
   Den nordiska genomgången visar att man kan rikta kritik mot det sätt på vilket de amerikanska försöken utförts. Djurstudierna har bara utförts på en enda speciell stam av möss. Djuren fick äta flera hundra gånger större mängd champinjoner än en genomsni ttskonsument i Norden äter.
  
Varning trots begränsade bevis
   Några försök på människor har ännu inte gjorts, och det finns enligt experterna ännu bara begränsade belägg för att champinjoner är cancerframkallande hos djur eller människor. Det går inte heller att beräkna hur stora de eventuella riskerna är.
   -Fler djurförsök av hög kvalitet krävs för att bekräfta eller kullkasta de aktuella resultaten, framhåller Leif Busk, chef för Livsmedelsverkets toxikologiska enhet i Uppsala.
   Men trots dessa allvarliga invändningar mot de gjorda försöken kan de nordiska experterna inte helt avfärda resultaten. De nordiska experterna anser, utifrån en samlad bedömning, att människor bör undvika en mycket hög konsumtion av champinjoner.
   Om man vill minska halten fenolhydraziner kan man enligt Leif Busk koka svampen och kasta vattnet. Rådet gäller både vilda och odlade champinjoner. Däremot innehåller konserverad svamp lägre halter.
   Andra vanliga matsvampar, som kantareller och Karl Johan, kan man däremot fortsätta äta som vanligt eftersom de inte innehåller fenolhydraziner. (TT)
  
Alla dagens telegram Sverige: (det senaste överst)


Gårdagens telegram Sverige Upp på sidan