Alla på en sida (no-frames)    Nyhetsbevakaren

Sverige 27 AUGUSTI Visa alla rubriker
Publicerat kl 17:09

Magnetfält misstänks orsaka cancer
LUND (TT). Det kan finnas ett samband mellan hög exponering för elektomagnetiska fält och uppkomsten av cancer.
   Därför kan magnetiska fält jämställas med farliga ämnen som DDT, bly, kloroform och färgämnen.
   Den slutsatsen drar docent Kjell Hansson Mild från Arbetslivsinstitutet i Umeå.
   Utgångspunkten för klassificeringen är en rapport från den amerikanska motsvarigheten till Socialstyrelsen, National institute of environmental health sciences. I rapporten sägs elektromagnetiska fält från exempelvis högspänningsledningar vara möjligt cancerogena. Även miljön för personer som arbetar i den elintensiva industrin kan vara skadlig på grund av elektromagnetiska fält.
   - Rapporten visar att det finns anledning att vara försiktig och försöka minska förekomsten av elektromagnetiska fält, anser Kjell Hansson Mild.
   Han deltog på torsdagen i ett seminarium i Lund om hälsorisker med elektromagnetiska fält.
   Ett problem i sammanhanget är att det är svårt att ställa upp gränsvärden för elektromagnetiska fält, något som finns för hälsovådliga ämnen. Det krävs mer forskning för att komma fram till exempelvis hur tiden för exponeringen påverkar hälsoriskerna.
   Kjell Hansson Mild påpekar att cancerrisken i samband med magnetfälten ändå är ett relativt litet problem. Årligen skulle omkring 100 personer vara i riskzonen.
   Det finns även starka misstankar om att elektromagnetiska fält kan ha betydelse för uppkomsten av andra sjukdomar, exempelvis Alzheimers sjukdom.
  
Alla dagens telegram Sverige: (det senaste överst)


Gårdagens telegram Sverige Upp på sidan