Alla på en sida (no-frames)    Nyhetsbevakaren

Sverige 15 JULI Visa alla rubriker
Publicerat kl 17:04

”Regeringen underlättar brott mot Daytonavtalet”
STOCKHOLM. Bosnienkroater utvisade från Sverige bosätter sig i övergivna serbiska hus i Kroatien, hävdar organisationen FARR som jobbar för flyktingars asylrätt.
   Detta skulle räknas som ett brott mot Daytonavtalet.
   Regeringen hävdar att de bosnienkroater - med kroatiska pass - som utvisas tillbaka till Kroatien inte bosätter sig i serbiska hus i områden som utsatts för etnisk rensning.
   Paul Sonver ledde i Kroatien under månadsskiftet juni/juli en arbetsgrupp från Flykting och asylkommittéernas riksråd (FARR). Man intervjuade ett trettiotal bosnienkroater utvisade från Sverige och olika myndighetsföreträdare.
   -Vi fann en bosnienkroatisk familj i Korenica i Krajinaområdet som utvisades från Sverige i mars 1995.
   Krajina är ett av de serbiska områden i Kroatien som utsatts för etnisk rensning.
  
Brott mot avtal?
   -Orsaken till att de bodde där var att dottern i familjen var i femte månaden. I Krajina får de hus och nödhjälpspaket av den kroatiska regimen, förmåner de inte får om de bor på annat håll i Kroatien, säger Sonver.
   -Regimen godtar inte bosnienkroater som återvänder från Sverige som flyktingar. Men om de tar sig till Bosnien och återvänder räknas de som flyktingar. De kan då få hus och mat om de slår sig ner i etniskt rensade områden.
   Om detta är kroatisk bosättningspolitik är det ett brott mot Daytonavtalet. Ett brott som den svenska regeringen underlättar genom att utvisa bosnienkroater. FARR kommer att lämna in en rapport om arbetet till flyktingminister Pierre Schori i slutet av veckan.
   Bakgrunden är att många bosnienkroater fick sina kroatiska pass när de flydde över Kroatien under kriget. Därför anser den svenska regeringen att de ska skickas tillbaka till Kroatien.
  
Nytt program antaget
   Den kroatiska regeringen har tidigare använt en lag som gjorde det möjligt att ”förvalta” kroatserbiska flyktingars övergivna hus. Den lagen upphävde den kroatiska konstitutionsdomstolen nyligen. Den 29 juni antog parlamentet efter hårt internationellt tryck ett ”Återvandringsprogram” som bland annat garanterade att man inte skulle bedriva etnisk bosättningspolitik. Detta program har godkänts av EU:s ministerråd och UNHCR.
   -Man måste lita på Kroatien och ta fasta på att det inte bara blir tomma bokstäver och att man följer de centrala lagarna, säger statssekreterare Gun-Britt Andersson på UD.
   På UD ser man i dag inga hinder att fortsätta att utvisa bosnienkroater.
   -Problemet är att den svenska regeringen litar på den kroatiska officiella retoriken. På det lokala planet är den helt annorlunda, där försöker man göra Krajina helt kroatiskt. UD har dålig lokalkännedom, deras kontakter blir man inte imponerad av, säger Sonver.
   I Sverige finns idag 311 bosnienkroater som söker asyl. 214 har fått definitiva avvisningsbeslut av Utlänningsnämnden. Ytterligare 72 har fått avvisningsbeslut av Invandrarverket som de valt att överklaga.
  
Oscar Hedin/TT

Alla dagens telegram Sverige: (det senaste överst)


Gårdagens telegram Sverige Upp på sidan