Alla på en sida (no-frames)    Nyhetsbevakaren

Världen 14 JULI. Visa alla rubriker
Publicerat kl 16:51

Grundlagen hindrar inte omstridd tysk språkreform
KARLSRUHE. Nej, en rättstavningsrefom strider inte mot grundlagen.
   Det beskedet gav den tyska Författningsdomstolen på tisdagen. Efter två års intensiva språkliga och juridiska tvister är det därmed klart stavning och kommatering förenklas och att det får heta ”Yogurt” och ”Ketschup” i stället för ”Yoghurt” och ”Ketchup” i de tyska skolorna.
   Även Schweiz och Österrike inför de nya reglerna.
   Författningsdomstolen i Karlsruhe avvisade ett klagomål från ett föräldrapar i Lübeck som hävdade att den planerade stavningsreformen kränkte deras grundlagsskyddade rätt att bestämma över sina nioåriga söners utbildning. Domarna slog dessutom fast att grundlagen inte innehåller några språkvetenskapliga regler. Reformens innehåll och allmänna nytta kan alltså inte ifrågasättas utifrån grundlagen.
  
Protestvåg
   Paret i Lübeck är långt ifrån de enda som har velat stoppa reformen.
   Efter mer än tio års utredning enades en officiell expertkommission från Tyskland, Österrike och Schweiz 1996 om innehållet i den första tyska språkreformen sedan 1901. Från 1 augusti i år ska skolor och myndigheter i de tre länderna följa de nya reglerna.
   Tio av Tysklands delstater införde reglerna redan 1996. Men vid bokmässan i Frankfurt samma höst protesterade Günter Grass, Siegfried Lenz och cirka 100 andra författare och vetenskapsmän mot reformen som de ansåg vara både, dyr, onödig och en fara för språket. Skolboksförlagens samarbetsorganisation räknar med att kostnaderna för reformen blir cirka 300 miljoner D-mark, 1,3 miljarder kronor.
  
Rensning i regelfloran
   I flera delstater gick reformens motståndare till förvaltningsdomstolar som tillfälligt stoppade de nya reglerna och på flera håll togs initiativ till folkomröstningar i frågan. Det lyckades i Schleswig-Holstein, där bland andra de klagande föräldrarna i Lübeck får rösta om saken i samband med förbundsdagsvalet 27 september. Om det blir nej kan delstaten ställa sig utanför reformen, även efter Författningsdomstolens utslag på tisdagen.
   Vad tvisten gäller är en nystavning i 185 av tyskans cirka 12 000 grundord. 212 rättskrivningsregler ska bli 112 och av de 52 kommateringsreglerna blir nio kvar. En av grundtankarna är att fler ord ska särskrivas vid verbsammansättningar (exempelvis ”baden gehen” och ”liegen lassen”). Dessutom försvinner den särskilda bokstaven för dubbelt s efter kort vokal och blir ”ss”. Låneords stavning förtyskas (”Spaghetti” blir ”Spagetti” och ”Ketchup” blir ”Ketschup”).
  
Lättnad i Schweiz
   Reformen ska vara fullt genomförd år 2005 och fram till dess ska gammal stavning och kommatering inte betraktas som direkta fel.
   I Schweiz hälsade myndigheterna tisdagens tyska domstolsutslag med lättnad, även om de har bestämt sig för att genomföra reformen, med eller utan Tyskland.
   I juli avslog även Österrikes Författningsdomstol ett klagomål mot reformen och det tyska beslutet välkomnades i Wien.
   -Nu gäller rättssäkerheten även för den tyska befolkningen och reformen kan genomföras, sade en talesman för utbildningsdepartementet. (TT-Reuters)
  
Alla dagens telegram Världen: (det senaste överst)


Gårdagens telegram Världen Upp på sidan