Alla på en sida (no-frames)    Nyhetsbevakaren

Sverige 18 JUNI Visa alla rubriker
Publicerat kl 12:35

Scientologernas bibel får lämnas ut - regeringen får bakläxa
STOCKHOLM. Scientologbibeln får lämnas ut enligt beslut i Regeringsrätten.
   Därmed underkänns regeringens beslut att den ska beläggas med sekretess.
   Regeringsrätten tog inte intryck av de amerikanska motargumenten
   Innehållet i scientologbibeln anses inte kunna störa Sveriges relationer till USA.
   Därför går offentlighetsprincipen i detta fall före sekretesslagen, slog Regeringsrätten fast på torsdagen.
   Turerna har varit många sedan scientologbibeln av en privatperson lämnades in till bland andra regering och riksdag och därmed blev den offentlig handling.
   Vitsen var att bibeln, som studeras på dyra kurser inom Scientologkyrkan, skulle bli gratis för alla att läsa.
   De heliga skrifterna har skrivits av kyrkans grundare L Ron Hubbard. Bärande tes är att utomjordingar lever i människan och hindrar hennes utveckling.
  
Reaktion från USA
   När bibeln först blev offentlig handling satt upprörda sciento loger och turades om att läsa skriften, så att ingen obehörig skulle komma åt den.
   Amerikanska intressen reagerade och satte press på regeringen.
   USA ansåg att ett utlämnande innebar ett oskäligt inkränktande på scientologernas legitima intressen och stod i strid med Sveriges åtaganden i internationella avtal som Bernkonventionen och Tripsavtalet.
   Resultatet blev att regeringen tog fram hemligstämpeln.
   Motiveringen var att ett utlämnande av uppgifterna skulle störa Sveriges mellanfolkliga förbindelser och på annat sätt skada landet.
   Justitieminister Laila Freivalds hänvisade till att det kan hävdas att Sverige bryter mot sina åtaganden enligt internationella avtal på upphovsrättsområdet.
  
Innehåll måste kunna skada
   Varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmän handling. Rätten kan begränsas om det stör Sveriges förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation.
   Men det räcker inte, visar Regeringsrättens dom.
   Det konkreta innehållet i handlingen måste kunna skada landet. Om inte, går offentlighetsprincipen före.
   Regeringens beslut om sekretess har kritiserats och frågan anmäldes till konstitutionsutskottet, där en majoritet dock fann att regeringen gjort rätt. Vänsterpartiet och miljöpartiet var av annan mening. (TT)
  
Alla dagens telegram Sverige: (det senaste överst)


Gårdagens telegram Sverige Upp på sidan