Alla på en sida (no-frames)    Nyhetsbevakaren

Sverige 12 JUNI Visa alla rubriker
Publicerat kl 17:40

Läkare kritiserar den svenska abortlagen
STOCKHOLM. Den svenska abortlagen är föråldrad eftersom den tillåter att livsdugliga foster aborteras.
   Det hävdar läkaren Anna Hammarström i en artikel på Dagens Nyheters debattsida.
   Svenska kvinnor beviljas legala aborter av bland annat sociala skäl ända upp till 21:a graviditetsveckan. Vid nästan exakt samma tidpunkt, i 22:a veckan, kan ett för tidigt fött barn i dag räddas av läkarna, skriver Hammarström.
   - Vad händer, känslomässigt och moraliskt, med dem som tvingas bära ut dessa 21 graviditetsveckor gamla, 25 centimeter långa, 350 gram tunga foster? Foster som kanske kvider och kippar efter andan och som har alla yttre drag av små människor? undrar hon.
  
Sena aborter
   I dag är aborten fri i Sverige till och med den 18:e graviditetsveckan. Därefter krävs dispens från Socialstyrelsen. Många av de sena aborterna görs eftersom fostren har svåra missbildningar eller om modern riskerar livet. Dessutom förekommer sena aborter av sociala skäl, exempelvis om modern är missbrukare eller har psykiska problem, och det är dessa aborter som Anna Hammarström är starkt kritisk till.
   Med adress till politiskt ansvariga efterlyser hon en ny abortlag enligt norsk modell: Fri abort till och med vecka tolv, med dispens av sociala skäl några veckor därutöver.
   Marc Bygdeman, professor vid kvinnokliniken på Karolinska sjukhuset, håller inte med.
   - Vi har en bra abortlag i Sverige, där den övre gränsen för när man kan utföra en abort hela tiden kan ändras beroende på de medicinska framsteg som görs, säger han till TT.
  
Knapp marginal
   Han pekar på att den övre abortgränsen hittills har sänkts från 24 veckor till 22 i dag. Ytterligare en sänkning har varit uppe till diskussion i Socialstyrelsens rättsliga råd, men ännu så länge har den medicinska sakkunskapen enats om att behålla den nuvarande övre gränsen.
   - Den marginalen är knapp, men man bryter inte mot lagen som säger att en abort inte får göras på livsdugliga foster. Men om barnläkarna blir ännu duktigare på att klara för tidigt födda så måste 22-veckorsgränsen sänkas, säger Marc Bygdeman.
   Han anser att Anna Hammarström överdriver när hon hävdar att barn i dag kan räddas från den 22:a veckan.
   - I praktiken kan inget barn klara sig före den 24:e veckan.
   Bygdeman känner inte igen den bild som Hammarström ger av aborterade foster som mer eller mindre levande förs ut till sköljrummet. Han påpekar att en abort innebär att fostret dödas, och inte föds fram vid liv.
   Han avvisar även förslaget att sänka den fria aborten till tolv veckor.
   - Jag slår vakt om kvinnors rätt att själva bestämma om de vill avbryta graviditeten. Det är rimligt att ha den rätten till upp till 18 veckor, anser Bygdeman.
  
Christina Kerpner/TT

Alla dagens telegram Sverige: (det senaste överst)


Gårdagens telegram Sverige Upp på sidan