Alla på en sida (no-frames)    Nyhetsbevakaren

Världen 11 JUNI. Visa alla rubriker
Publicerat kl 13:41

Drottningen inviger Stora Bältbron - Danmarks största byggnadsverk
KORSÖR. För snart tio år sedan togs det första spadtaget. På söndag inviger drottning Margrethe Stora Bält-bron. Det största bygget i Danmarks historia. 33,7 miljarder kronor har förbindelsen mellan Själland och Fyn kostat. Under byggets lopp har inte mindre än sju trafikministrar passerat revy i dansk politik. Lika många människoliv har bro- och tunnelbygget krävt.
   Det var 23 juni 1988 som dåvarande trafikministern H P Clausen tog det första spadtaget på Stora Bältförbindelsen. Han fick aldrig uppleva den färdiga förbindelsen eftersom han avled i våras.
   För ett år sedan invigdes järnvägsförbindelsen över Stora Bält. Tågen har kortat restiden med några timmar på sträckan Köpenhamn-Århus.
   Stora Bält-förbindelsen består av tre delar. Östbron för bilar mellan Halsskov och Sprogö mitt i Stora Bält, Västbron mellan Sprogö och Knudshoved på Fyn för bilar och tåg samt Östtunneln mellan Halsskov och Sprogö för tåg.
   Biltrafiken passerar alltså hela Stora Bält ovan jord på broar medan tågen på biten mellan Själland och Sprogö går i en åtta kilometer lång borrad tunnel.
  
Problembygge
   Bygget har inte varit utan problem. Från början bestämde de danska politikerna att järnvägsförbindelsen skulle öppnas tre år före vägförbindelsen för att DSB, de danska statsbanorna, skulle få en chans att lära folk att åka tåg mellan Själland och Jylland. Problemen för tunnelbygget inskränkte den tiden till ett år.
   Det var särskilt två olyckor som vållade förseningen. Först gick det hål i tunneltaket och vatten strömmade in. Senare uppstod brand i en av borrmaskinerna.
   - Olyckorna skapade förseningar med ungefär nio månader vardera, säger Karsten Holmegaard, informatör på A/S Storebaeltsforbindelsen.
   Brobygget har däremot följt tidsplanerna även om färdigställandet tog lite längre tid än planerat. Man upptäckte att det fanns pengar att spara på att inte forcera bygget.
  
Näst störst
   Stora Bält-förbindelsens Östbro är världens näst största hängbro. Med ett fritt spann på 1 624 meter slås den bara av en japansk bro med ett spann på 1 900 meter, invigd i april i år. Östbrons pyloner är 254 meter höga och slår därmed Öresundsbrons pyloner med 50 meter.
   Klockan tolv på söndag åker drottning Margrethe genom invigningsbandet och upp på bron från Själlandssidan. Programmet börjar klockan elva med en show och tal av bland andra statsminister Poul Nyrup Rasmussen och trafikminister Sonja Mikkelsen.
   Men efter drottningens invigning dröjer det ytterligare tio timmar innan allmänheten får chansen att åka på bron.
   - Polisen har bestämt att bron inte skall öppnas för allmänheten förrän klockan 22 på kvällen, säger Karsten Holmegaard. Man är helt enkelt rädd för trafikkaos eftersom invigningen sker en söndag. Under eftermiddagen blir det i stället en parad av veteranbilar över bron.
   Holmegaard räknar med att omkring 6 000 personer möter upp till invigningen i Halsskov.
  
Miljardindustri
   I framtiden blir Stora Bält-bron en miljardindustri. Det blir nämligen inte gratis att ta bilen över. Ett prisexempel: Personbil, enkel resa 242 svenska kronor. A/S Storebaelt räknar med en årsomsättning på knappt två miljarder danska kronor, varav 545 miljoner beräknas komma från järnvägsförbindelsen. Med gällande trafikprognoser och taxor räknar man med att bron skall kunna vara betald år 2038. Det skall ses mot bakgrund av att den är byggd för att kunna fungera i minst 100 år.
  
Lennart Hansson/TT

Alla dagens telegram Världen: (det senaste överst)


Gårdagens telegram Världen Upp på sidan