Alla på en sida (no-frames)    Nyhetsbevakaren

Sverige 11 JUNI Visa alla rubriker
Publicerat kl 15:51

Haveriorsaken klarlagd vid rasad Boliden-damm
SKELLEFTEÅ. Det var en förskjutning under dammen som orsakade den svåra dammkatastrofen vid Bolidenägda Apirsagruvan i Spanien i slutet av april.
   Det hävdar en oberoende expertpanel.
   En första officiell hypotes om dammhaveriet i Spanien presenterades av det oberoende internationella ingenjörsföretaget Epitsa på torsdagen.
   Epitsas hypotes är att en förskjutning skett i den så kallade märgelzon som finns under dammfoten. Glidningen har skett i den övre delen av den cirka 70 meter djupa märgelzonen. När glidningen inträffade flyttades 750 meter av dammvallen och de närliggande jordmassorna 50 meter i sidled. Ett håll öppnades i dammen varvid stora massor sand och vatten rann ut.
   - Denna hypotes stämmer väl överens med vår preliminära teori som lämnades dagarna efter haveriet, säger Boliden Apirsas vd Ola Fägremo.
  
Slutrapport i höst
   Omedelbart efter dammolyckan den 25 april fick specialistföretaget Epitsa i uppdrag av Boliden att undersöka dammhaveriet. Till utredningen har knutits en internationell expertpanel med deltagare från Spanien, Kanada och Skandinavien.
   För att bekräfta hypotesen borras nu 14 undersökningshål i dammkroppen. En slutrapport om dammolyckan ska ligga klar i mitten av september.
   Den havererade dammen byggdes i slutet av 1970-talet helt enligt de krav och normer som fastställts av de spanska myndigheterna. Boliden övertog anläggningen 1987.
   Under 1996 gjorde ett oberoende geoteknisk företag en studie av dammen stabilitet, utan att finna något att anmärka på.
   På dammen finns ett övervakningssystem som inspekteras regelbundet av ett utomstående företag. Dessa mätningar har inte visat några tecken på instabilitet uppger ledningen för Apirsagruvan.
  
Tidsödande rensning
   Upprensningsarbetet i området fortsätter enligt planerna. En stor del av den andalusiska transportnäringen är engagerad i arbetet. Omkring 120 av Bolidens anställda samt 70-talet tillfälligt anställda arbetar med uppröjningen.
   Ett hundratal lastbilar och truckar kör anrikningssanden i skift till tippningsplatsen i Bolidens nedlagda dagbrott.
   Sammanlagt har 800 000 ton anrikningssand samlats upp. Totalt beräknas närmare fyra miljoner ton sand och en stor mängd vatten ha runnit ut ur dammen.
  
Ove Byström/TT

Alla dagens telegram Sverige: (det senaste överst)


Gårdagens telegram Sverige Upp på sidan